• [10/06/2022 05:04]: Từ lúc thi xong đến giờ tôi vẫn chưa nhận được bằng lái A2, trong khi hồ sơ cập nhật bằng lái đã có trong hệ thống, vui lòng kiểm tra giúp xem bằng lái của tôi hiện tại đang ở đâu ?

  Trả lời: -- Chọn đơn vị trả lời -- 04/08/2022 08:43

  Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Ông/Bà cung cấp thông tin cá nhân như sau: họ tên, ngày tháng năm sinh và số căn cước công dân, số điện thoại liên lạc để kiểm tra và thông tin giấy phép lái xe của Ông/Bà đã được cập nhật trên Trang thông tin giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hay chưa

 • [17/06/2022 03:00]: Kính gửi Sở Giao Thông Vận Tải HCM, Làm phiền sở cho tôi hỏi về thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe Mỹ sang giấy phép lái xe Việt Nam, và các hồ sơ cần phải nộp ạ. Xin cảm ơn.

  Trả lời: -- Chọn đơn vị trả lời -- 04/08/2022 09:06

  Thực hiện theo Điều 41 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

  Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại Điểm tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX theo mẫu quy định;

  2. Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan Công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe; đối với người Việt Nam xuất trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, trừ các trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật;

  3. Bản sao hộ chiếu (phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam), giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp hoặc bản sao thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập Cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác minh.

  Lưu ý :

  - Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được Sở Giao thông vận tải chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình bản chính hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, giấy chứng minh nhân dânhoặc thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.

  Thời gian giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Lệ phí : 135.000 đồng.

  Nơi nhận và trả GPLX : 

  Điểm tiếp nhận hồ sơ số 252 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. (Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe)

 • [22/06/2022 20:13]: Khi thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995 cần chuẩn bị hồ sơ gì?

  Trả lời: -- Chọn đơn vị trả lời -- 04/08/2022 08:52

  Theo Khoản 2 Điều 40 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải; Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính

  Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại Điểm tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

  2. Bản sao Quyết định ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thôi không tiếp tục phục vụ trong lực lượng Công an xã hoặc bản sao Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên của các đơn vị trong Công an nhân dân;

  3. Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

  4. Bản sao giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng, trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an;

  5. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

  Lưu ý:

  - Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại Điểm tiếp nhận hồ sơ và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên để đối chiếu và Sở GTVT cắt góc giấy phép lái xe cũ giao cho người lái xe bảo quản khi nhận giấy phép lái xe mới.

  Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Lệ phí: 135.000 đồng

  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ như sau:

  - Điểm tiếp nhận hồ sơ số 51/2 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Điểm tiếp nhận hồ sơ số 08 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Điểm tiếp nhận hồ sơ số 111 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • [22/06/2022 20:23]: Tôi bị thất lạc hồ sơ gốc của giấy phép lái xe nhưng giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, vậy muốn tái lập hồ sơ gốc có được không?

  Trả lời: -- Chọn đơn vị trả lời -- 04/08/2022 08:49

  Thực hiện Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, quy định như sau:

  Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022, bãi bỏ việc tái lập hồ sơ gốc của giấy phép lái xe. Cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp nếu có nhu cầu xác minh tính hợp lệ, hợp pháp của giấy phép lái xe thì có văn bản đề nghị Sở GTVT cấp xác minh giấy phép lái xe đã cấp.

Đặt câu hỏi