Sở Giao thông vận tải thông tin các địa điểm tiếp nhận các thủ tục hành chính về cấp đổi giấy phép lái xe

 

STT

Địa điểm tiếp nhận

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận về cấp đổi giấy phép lái xe

1

08 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện trả kết quả theo địa chỉ thông qua dịch vụ bưu chính công khi người dân có nhu cầu.

Lưu ý: Việc thu phí dịch vụ trả kết quả theo địa chỉ do Bưu điện Thành phố thỏa thuận với người dân, có sự giám sát của Sở GTVT.

- Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;

- Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp quá hạn sử dụng (phải sát hạch lại);

- Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp;

- Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp;

2

111 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

- Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp;

- Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp quá hạn sử dụng (phải sát hạch lại);

- Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp;

- Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp;

3

252 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. (Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe)

Thực hiện trả kết quả theo địa chỉ thông qua dịch vụ bưu chính công khi người dân có nhu cầu.

- Thủ tục đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp;

- Thủ tục cấp giấy phép lái xe Quốc tế;

- Cấp đổi Giấy phép lái xe mức độ 3 đăng ký qua cổng dịch vụ công Quốc gia;

- Cấp đổi Giấy phép lái xe đăng ký qua tổng đài (028).1081.