sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
Ngưng hoạt động các tuyến xe buýt số 57, 61

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo ngưng hoạt động 02 tuyến xe buýt như sau: Tuyến xe buýt có trợ giá số 57: Chợ Phước Bình - Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình. Tuyến xe buýt có trợ giá số 61: Bến xe buýt Chợ Lớn - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo ngưng hoạt động 02 tuyến xe buýt như sau:

Tuyến xe buýt có trợ giá số 57: Chợ Phước Bình - Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình.

Tuyến xe buýt có trợ giá số 61: Bến xe buýt Chợ Lớn - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

Trung tâm xin thông báo đến hành khác được biết./. (đính kèm file)