Nhằm phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo (phía Quận 7) của Cầu Phú Mỹ, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Thông báo số 6182/TB-SGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Phú Mỹ, Quận 7  như sau:
Kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022, trên cầu Phú Mỹ, Quận 7 (phần cầu theo hướng lưu thông từ Quận 7 đi Thành phố Thủ Đức) sẽ được rào chắn một phần để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo (phía Quận 7). Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:
       1. Hướng từ Quận 7 đi Thành phố Thủ Đức:
       Các phương tiện lưu thông qua khu vực rào chắn như sau:
       a) Giai đoạn 1 (từ ngày 02 tháng 7 năm 2022 đến ngày 02 tháng 8 năm 2022):
           - Làn ngoài cùng bên trái (sát tim cầu): rào chắn thi công.
           - Làn giữa: dành cho các loại xe ô tô.
           - Làn trong cùng bên phải (phía lan can cầu): dành cho xe ô tô con và các loại xe 2-3 bánh.
       b) Giai đoạn 2 (từ ngày 03 tháng 8 năm 2022 đến ngày 03 tháng 9 năm 2022)
           - Làn ngoài cùng bên trái (sát tim cầu): dành cho các loại xe ô tô.
           - Làn giữa: rào chắn thi công.
           - Làn trong cùng bên phải (phía lan can cầu): dành cho xe ô tô con và các loại xe 2-3 bánh.
       c) Giai đoạn 3 (từ ngày 04 tháng 9 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022):
           - Làn ngoài cùng bên trái (sát tim cầu): dành cho các loại xe ô tô.
           - Làn giữa: dành cho xe ô tô con và các loại xe 2-3 bánh.
           - Làn trong cùng bên phải (phía lan can cầu): rào chắn thi công.
       2. Hướng từ Thành phố Thủ Đức đi Quận 7: Các phương tiện lưu thông bình thường như hiện nay.
Lưu ý: Người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông./.