sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2024

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân. Ngày 02/7, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Quý III năm 2024 như sau:

Thông báo 8462/TB-SGTVT