Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy Sở GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) và Sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quý 1 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm  2022.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các ban Thành ủy cùng các đồng chí là Thường trực Đảng ủy Sở, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; lãnh đạo các Ban Đảng ủy Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở. Các đồng chí: Trần Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và Lê Thị Ngọc Thanh, Phó Bí thư ĐU Sở chủ trì Hội nghị.

Bí thư, Giám đốc Sở Trần Quang Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Lâm đề nghị các đồng chí tham dự phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung góp ý theo từng lĩnh vực ngành vào các dự thảo báo cáo gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quý 1 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm  2022 của Đảng bộ Sở GTVT.

2. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải TP. HCM.

3. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2021 về Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

4. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 15 tháng 10 năm 2020 về lãnh đạo thực hiện Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2020-2030” theo nhiệm vụ phát triển ngành do thành phố giao trong 4 chương trình phát triển TP giai đoạn 2020-2025/2030 của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 15 tháng 10 năm 2020 về lãnh đạo thực hiện Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM.

Qua thảo luận và góp ý, Hội nghị cơ bản đồng tình, thống nhất với các dự thảo; đánh giá những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2022 đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, góp phần cùng với thành phố vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu ngành và một số hoạt động vận tải; đảm bảo các hoạt động lãnh đạo công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề của Thành ủy năm 2022 là “Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên” và chủ đề năm 2022 của chính quyền thành phố là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Trong quý 2 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như lãnh đạo các cấp ủy đảng và chính quyền duy trì triển khai một số hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của thành ủy; tăng cường hoạt động tự kiểm tra, giám sát; duy trì kế hoạch làm việc với các cơ quan tham mưu của Đảng ủy, 02 đoàn thể Sở và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở về chương trình công tác năm 2022 nhằm định hướng các hoạt động và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đề xuất kiến nghị của các cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới trong quý 2 năm 2022 và tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp tháp gỡ các khó khăn trong công tác sưu tra hồ sơ, lý lịch; xem xét đẩy nhanh việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy cũng như các chức danh lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Sở quản lý; xây dựng Chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải; đồng thời lãnh đạo chính quyển triển khai thực hiện 93 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và đảm bảo công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao trong quý 2 năm 2022. Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo hai đoàn thể Sở tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Đại hội Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

DOÃN THĂNG – PHƯƠNG LINH