sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
TP.HCM triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên đia bàn Thành phố

Ngay sau khi HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 10 về việc triển khai thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn Thành phố. Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn việc kết nối tới hệ thống thu phí nhằm chuẩn bị cho việc vận hành sẽ được áp dụng từ 00 giờ ngày 01/7/2021.

TP.HCM triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên đia bàn Thành phố

Ngay sau khi HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 10 về việc triển khai thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn Thành phố. Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn việc kết nối tới hệ thống thu phí nhằm chuẩn bị cho việc vận hành sẽ được áp dụng từ 00 giờ ngày 01/7/2021.

Việc thu phí nhằm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ kết nối cảng biển trên địa bàn Thành phố.

Nguồn thu phí được sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, tối ưu hóa để đầu tư, nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng cảng biển, góp phần giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển trong việc lưu thông hàng hóa cho các doanh nghiệp sử dụng cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố.

 

Theo đó, các đối tượng nộp phí cảng biển trên địa bàn TP.HCM gồm:

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập – tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại Thành phố và ngoài Thành phố).

 

Mức thu phí cụ thể:

- Đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu sẽ áp dụng mức thu 50.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; 4,4 triệu đồng/cont với container 40ft và 2,2 triệu đồng/cont với container 20ft.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TPHCM sẽ áp dụng mức 500.000 đồng/cont đối với container 20ft, 1 triệu đồng/cont đối với container 40ft và 30.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container.

- Với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM sẽ áp dụng mức thu là 250.000 đồng/cont đối với container 20ft, 500.000 đồng/cont với container 40ft và 15.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container.

Các loại hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh sẽ được miễn thu phí.

Việc nộp phí sẽ không sử dụng tiền mặt. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí sử dụng các hạ tầng giao dịch điện tử liên ngân hàng để nộp phí cho cơ quan thu phí thông qua hệ thống 24/7 của Cục Hải quan thành phố dùng cho công tác thu phí. Hoạt động thu phí được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Việc thu phí sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Phí và Lệ Phí; Điều 3, Chương II Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và các văn bản liên quan.

Thông tin liên hệ:

Fanpage Facebook: Phí hạ tầng khu vực cảng biển TPHCM

Website: cangvudtndhcm.gov.vn

Hotline: 19001286