sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4 VỀ CẤP MỚI, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE

Tài liệu nhằm hướng dẫn người dân thực hiệ n thao tác nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ Đổi giấy phép lái xe trực tuyế n mức độ 4 và cấp mới giấy phép lái xe mức độ 4.

Tài liệu nhằm hướng dẫn người dân thực hiệ n thao tác nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ Đổi giấy phép lái xe trực tuyế n mức độ 4 và cấp mới giấy phép lái xe mức độ 4.

Tài liệu hướng dẫn

Video Hướng dẫn