sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
Tiêu chuẩn ngành mới: TCCS 38: 2022/TCĐBVN _ ÁO ĐƯỜNG MỀM - CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ (TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM - BỘ GTVT)

Tiêu chuẩn TCCS 38: 2022/TCĐBVN _ ÁO ĐƯỜNG MỀM - CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ do TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM - BỘ GTVT công bố tại Quyết định số 2243/QĐ-TCĐBVN ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Ngày 12/5/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT ban hành tại Quyết định số 2243/QĐ-TCĐBVN  công bố Tiêu chuẩn TCCS 38: 2022/TCĐBVN - ÁO ĐƯỜNG MỀM - CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ. 

1. Phạm vi áp dụng: thiết kế áo đường mềm trên đường ô tô cao tốc, đường ô tô có cấp hạng thiết kế khác nhau, đường đô thị, đường ô tô chuyên dụng trong cả trường hợp áo đường mới và nâng cấp cải tạo áo đường cũ.

2. Bố cục tiêu chuẩn cơ sở: gồm có 10 mục và 5 phụ lục quy định và hướng dẫn về thiết kế kết cấu áo đường mềm trong phạm vị áp dụng.

Quyết định có hiệu lực áp dụng từ ngày 12 tháng 5 năm 2022.

(Lưu ý: Tiêu chuẩn này không thay thế Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 211-06)

Quyết định 2243/QĐ - TCĐBVN ngày 12/5/2022

Tiêu chuẩn TCCS 38: 2022/TCĐBVN - ÁO ĐƯỜNG MỀM - CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ.