sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
Thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á – Tô Ngọc Vân, Quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân)

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á – Tô Ngọc Vân, Quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân), Sở Giao thông vận tải đã có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông đường Quốc lộ 1 (từ vòng xoay Quốc lộ 13-Quốc lộ 1 đến nút giao thông Gò Dưa)

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á – Tô Ngọc Vân, Quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân), Sở Giao thông vận tải thông báo như sau:
1. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, đường Quốc lộ 1 (từ vòng xoay Quốc lộ 13-Quốc lộ 1 đến đường Gò Dưa) theo hướng từ Quận 12 đi Thành phố Thủ Đức sẽ được rào chắn một phần trên phần làn đường hỗn hợp để phục vụ thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á – Tô Ngọc Vân, Quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân). Các phương tiện vẫn được phép lưu thông bình thường theo sự điều tiết của lực lượng điều tiết tại khu vực.
2. Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022 đến ngày 19 tháng 11 năm 2022, đường Quốc lộ 1 (từ đường Gò Dưa đến nút giao thông Gò Dưa) theo hướng từ Quận 12 đi Thành phố Thủ Đức sẽ được rào chắn trên phần làn đường hỗn hợp để phục vụ thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Xuyên Á – Tô Ngọc Vân, Quận 12, Thủ Đức (từ Lê Văn Khương đến Kha Vạn Cân). Việc tổ chức giao thông tại khu vực này như sau:
+ Các phương tiện không được lưu thông vào phần làn đường hỗn hợp tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ đường Gò Dưa đến nút giao thông Gò Dưa theo hướng từ cầu Bình Phước 1 đến nút giao thông Gò Dưa (trừ phương tiện của người dân, doanh nghiệp trong khu vực). Lộ trình thay thế cho các phương tiện như sau: đường Quốc lộ 1 → đường Gò Dưa → nút giao thông Gò Dưa → Quốc lộ 1, hoặc đường Quốc lộ 1 → đường Gò Dưa → Quốc lộ 1.
+ Các phương tiện ô tô lưu thông trên cầu vượt Bình Phước theo hướng từ cầu Bình Phước 1 đến nút giao thông Gò Dưa bắt buộc đi thẳng vào phần đường ô tô trên Quốc lộ 1.
+ Các phương tiện xe máy lưu thông trên cầu vượt Bình Phước theo hướng từ cầu Bình Phước 1 đến nút giao thông Gò Dưa bắt buộc rẽ phải vào đường Gò Dưa.
Lưu ý: Người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông.