sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
Công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến xe buýt 62-6 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Hậu Nghĩa).

- Tại Bến xe Chợ Lớn: + Chuyến đầu tiên xuât bến: 5 giờ 20 + Chuyến cuối cùng xuất bến: 10 giờ 25 - Tại Bến xe Hậu Nghĩa: + Chuyến đầu tiên xuất bến: 7 giờ 55 + Chuyến cuối cùng xuất bến: 14 giờ 25

Kể từ ngày 12/12/2022, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên tuyến xe buýt tỉnh liền kề không trợ giá số 62-6 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Hậu Nghĩa) như sau:

* Lộ trình (không thay đổi):

Lượt đi: Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Bà Hom - Tỉnh Lộ 10 - Đường tỉnh 825 - Đường 3/2 - Bến xe Hậu Nghĩa (Long An).

Lượt về: Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) - Đường 3/2 - Đường tỉnh 825 - Tỉnh Lộ 10 - Đường Bà Hom  - Vòng xoay Phú Lâm - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A).

* Các thông số khác:

- Thời gian hành trình 01 chuyến xe: 90 phút/chuyến.

- Thời gian hoạt động trong ngày:

- Tại Bến xe Chợ Lớn:

+ Chuyến đầu tiên xuât bến: 5 giờ 20.

+ Chuyến cuối cùng xuất bến: 10 giờ 25.

- Tại Bến xe Hậu Nghĩa:

+ Chuyến đầu tiên xuất bến: 7 giờ 55.

+ Chuyến cuối cùng xuất bến: 14 giờ 25.

- Tổng số chuyến hoạt động trong ngày: 04 chuyến.

- Thời gian giãn cách mỗi chuyến: 305 - 390 phút.