Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị vận tải hoạt động theo hình thức hợp đồng có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy đị (20/09)
  Sở Giao thông vận tải thông báo, trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục, Sở sẽ xử lý thu hồi phù hiệu xe hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô (Thông tư số 10). Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ ...
Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Thuận và Bình Dương xem xét xử lý thu hồi phù hiệu xe hợp đồng đối với các phương tiện vi phạm quy định tại Thông tư số 10/2015/TT- (20/09)
  Danh sách các phương tiện vi phạm do Sở Giao thông vận tải các tỉnh quản lý trong tháng 9/2017: 1. Phương tiện 60B-016.56 thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai quản lý với hành vi vi phạm: “Điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có danh sách hành khách theo quy định”; 2. Phương tiện 63B-015.26 thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang quản lý với hành vi vi phạm: ...
Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằ (19/09)
1. Xử lý thu hồi phù hiệu xe hợp đồng đối với phương tiện 51B-181.03 thuộc Hợp tác xã thương mại dịch vụ du lịch Tuấn Hưng vi phạm hành vi:“Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng bán vé cho hành khách”. 2. Chấn chỉnh, nhắc nhở đối với các phương tiện 51B-081.86, 51B-135.26 thuộc Công ty TNHH Thắng Lệ Hoa vi phạm hành vi:“ Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng bán vé cho hành khách”.  Trường ...
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn (Đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng) của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Việt Nhật. (19/09)
    Theo báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc kết quả kiểm tra, xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Việt Nhật, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn (Đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng) của Công ty trách nhiệm ...
Đề nghị Sở GTVT các tỉnh xem xét xử lý thu hồi phù hiệu của các phương tiện vận tải vi phạm: (11/05)
Thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Theo báo cáo của Thanh tra Sở GTVT TP.HCM kết quả thực hiện các kế hoạch của Sở GTVT về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động vận tải, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản đề nghị Sở GTVT các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Nai...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web