Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin về vận tải hành khách công cộng > Categories

Category : Thông tin về xe liên tỉnh

January 15
Danh sách các phương tiện vi phạm tốc độ bị xử lý thu hồi phù hiệu theo Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô:
January 11
Danh sách các phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 11/2017:
December 28
Sở GTVT TP.HCM triển khai thực hiện biện pháp xử lý vi phạm theo đề nghị của Sở GTVT tỉnh Cà Mau về việc phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng như sau: 1. Chấn chỉnh, nhắc nhở đối với phương tiện 51B-198.9
December 25
Danh sách các phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT các tỉnh quản lý tháng 12/2017
December 25
Danh sách các phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT TP.HCM quản lý tháng 12/2017
December 07
Danh sách các phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT các tỉnh quản lý tháng 11/2017:
November 21
Danh sách các phương tiện vi phạm tốc độ bị xử lý thu hồi phù hiệu theo Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô:
November 16
Danh sách các phương tiện vi phạm tốc độ bị xử lý thu hồi phù hiệu theo Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô:
November 16
Sở GTVT TP.HCM triển khai thực hiện biện pháp xử lý vi phạm theo đề nghị của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng.
November 13
Danh sách các phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 10/2017
1 - 10Next