Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin về vận tải hành khách công cộng > Categories

Category : Taxi

September 13
TPHCM có thêm ứng dụng đặt xe GO-IXE
August 08
TP.HCM thí điểm 5 điểm đón taxi tại khu vực trung tâm
December 31
Màu sơn đặc trưng của xe Taxi Phương Trang
August 25
Thông báo thay đổi kiểu sơn đặc trưng (logo) xe taxi của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Dầu khí Cửu Long
May 09
Thông báo kiểu sơn đặc trưng (logo) xe taxi của Công ty cổ phần taxi Phương Trang
April 08
Thông báo kiểu sơn đặc trưng (logo) xe taxi của Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long
March 03
Thông báo kiểu sơn đặc trưng (logo) xe taxi của Công ty taxi Việt Nam
December 31
Thông báo kiểu sơn đặc trưng (logo) xe taxi của Hợp tác xã vận tải taxi Minh Đức
December 31
Thông báo kiểu sơn đặc trưng (logo) xe taxi của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Dầu khí Cửu Long
December 23
Thông báo kiểu sơn đặc trưng (logo) xe taxi của taxi Mai Linh
1 - 10Next