Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 2, Ngày 27/07/2020, 10:10

Kiểm tra khí thải đối với một số phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 

 

- Kiểm tra tình trạng khí thải đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ có nguy cơ gây ảnh hưởng môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến các Doanh nghiệp vận tải tăng cường công tác quản lý kỹ thuật phương tiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình khai thác, sử dụng phương tiện.

- Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phát thải chất gây ô nhiễm không khí từ xe cơ giới tham gia giao thông và chấn chỉnh tình trạng phương tiện có khí thải gây ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố.

 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA: 

1. Đối tượng kiểm tra:

 

Phương tiện cơ giới đường bộ (xe buýt, xe tải…) tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Phương pháp kiểm tra: 

a) Phương pháp chung:

Kiểm tra khí thải theo phương pháp và mức quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

b) Đối với xe buýt:

 

Thực hiện việc kiểm tra tại các điểm đầu cuối tuyến, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng làm việc với các đơn vị vận tải để bố trí xe buýt đang hoạt động tại các điểm đầu cuối tuyến theo kế hoạch vào vị trí kiểm tra khí thải do lực lượng đăng kiểm viên thực hiện. 

c) Đối với xe tải:

 

Thực hiện việc kiểm tra tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp cùng Thanh tra Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm yêu cầu lái xe tải điều khiển xe vào khu vực kiểm tra khí thải do lực lượng đăng kiểm viên thực hiện.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020. Sau khi kiểm tra, lực lượng đăng kiểm viên công bố kết quả đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định hoặc vi phạm theo tiêu chuẩn khí thải.

 

 


Số lượt người xem: 5 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web