Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 5, Ngày 21/06/2018, 15:55

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi nước ngoài

 

 

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đi nước ngoài

* Đối tượng: CBCCVC đi nước ngoài về việc riêng có thư mời đích danh hoặc do trúng thưởng chương trình khuyến mãi, chương trình tưởng thưởng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

* Hồ sơ gồm:

1. Thành phần hồ sơ đề nghị đi nước ngoài về việc công: 

a) Văn bản đề nghị do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký (nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian, kinh phí chuyến đi,...). 

b) Thư mời của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế (bản sao và bản dịch sang tiếng Việt Nam, được đơn vị hoặc cơ quan có chức năng dịch thuật xác nhận đúng nội dung bản gốc): nếu có.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp (cán bộ, công chức sử dụng Mu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ; viên chức sử dụng Mu số 2 theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV  ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ). 

d) Nội dung thuyết trình, phát biểu tại nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi nước ngoài (nếu có). 

đ) Văn bản thẩm định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với nội dung thuyết trình, phát biểu tại nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách được đề cử đi nước ngoài (nếu có). 

e) Văn bản thẩm định của Ban Tuyên giáo Thành ủy đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố được cử đi nước ngoài về việc công. 

2. Thành phần hồ sơ xin xét duyệt đi nước ngoài về việc riêng: 

a) Đi nước ngoài về việc riêng không có thư mời đích danh, hồ sơ gồm có: 

- Văn bản đề nghị do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký (nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian, kinh phí). 

- Đơn xin phép đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đi nước ngoài về việc riêng có thư mời đích danh, hồ sơ gồm có: 

- Văn bản đề nghị do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký (nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian, kinh phí, đơn vị tài trợ chuyến đi). 

- Đơn xin phép đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thư mời của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế (bản sao và bản dịch sang tiếng Việt Nam, được đơn vị hoặc cơ quan có chức năng dịch thuật xác nhận đúng nội dung bản gốc).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp (cán bộ, công chức sử dụng Mu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ; viên chức sử dụng Mu số 2 theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV  ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ). 

- Nội dung thuyết trình, phát biểu tại nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức được cho phép đi nước ngoài (nếu có). 

- Văn bản thẩm định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với nội dung thuyết trình, phát biểu tại nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách được cho phép đi nước ngoài (nếu có). 

- Phiếu xác minh của Công an thành phố.

* Thời gian giải quyết:

- Nộp trước 20 ngày làm việc, kể từ ngày CBCCVC xin nghỉ đi nước ngoài;

- Sở Nội vụ thẩm định và trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Áp dụng từ ngày 07/5/2018 tha, thay thế Quyết định số05/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này.

 

 

 


Số lượt người xem: 66 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web