Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 4, Ngày 20/06/2018, 09:15

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ_CP về công tác phòng, chống thiên tai.

Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực, chủ đồng phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người, tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng động, xã hội an toàn trước thiên tại.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- Giám 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường đô, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2020.

- 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên cả nước được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai.

- 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biển kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

- Năng lực dự báo, cảnh báo của ngành khí tương thủy văn ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực.

- 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn...

Chi tiết xem thêm tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-76-NQ-CP-2018-cong-tac-phong-chong-thien-tai-384695.aspx

 


Số lượt người xem: 129 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web