Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 2, Ngày 12/02/2018, 14:45

Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính Phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch

Ngày 05/02/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị Quyết số 11/NQ-CP để triển khai thi hành Luật Quy hoạch (đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019). Luật Quy hoạch là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong quy hoạch.

Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch;

+ Xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch;

+ Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch;

+ Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch;

+ Xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch;

+Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.

Đính kèm Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính Phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.


Số lượt người xem: 96 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web