Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 4, Ngày 05/06/2019, 11:05

Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT ngày 23/5/2019

 

 

Ngày 23/05/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, Báo cáo nghiên cứu khả thi phải xác định được các rủi ro trong suốt quá trình thực hiện dự án và đánh giá các tác động đối với dự án khi xảy ra rủi ro từ đó đề xuất các biện pháp quản lý và giảm thiểu rủi ro. Nội dung này được thể hiện dưới dạng bảng phân định trách nhiệm gánh chịu rủi ro của dự án, bao gồm:

- Xác định các rủi ro chính của dự án: Rủi ro về pháp lý; rủi ro xã hội; rủi ro về quyền sử dụng đất; rủi ro về môi trường; rủi ro về thiết kế, xây dựng, kỹ thuật, công nghệ, sản xuất; rủi ro về tài chính; rủi ro về tình hình kinh tế; rủi ro về nhu cầu của thị trường…

- Mô tả và phân tích khả năng xảy ra các rủi ro chính của dự án và mức độ ảnh hưởng của chúng đối với dự án: chi phí, tiến độ, bố trí vốn…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 


Số lượt người xem: 23 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web