Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 5, Ngày 16/05/2019, 08:50

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03/4/2019về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Nội dung cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13; Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Bổ sung Khoản 3 vào Điều 16; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung Điều 20; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26; Sửa đổi, bổ sung Điều 50; Bổ sung Khoản 4 vào Điều 51

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019

 


Số lượt người xem: 7 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web