Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 5, Ngày 16/05/2019, 08:45

Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

Ngày 17/4/2019 Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan cho 80 CB.CC.VC.NLĐ trực thuộc SởCó thể nói xử lý vi phạm hành chính cũng gần giống xử lý vi phạm hình sự, nhưng ở cấp độ nhẹ hơn, không đến mức phạm tội. Thủ tục xử lý vi phạm hành chính cũng có các quy định tương đồng với xử lý vi phạm hình sự như: thời hiệu; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; các trường hợp phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết; thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính (giống xóa án tích trong hình sự); biện pháp ngăn chặn; các biện pháp áp dụng với người chưa thành niên vi phạm; vv…

- Các hình thức xử lý vi phạm hành chính bao gồm:

+ Xử phạt vi phạm hành chính (có hình phạt chính và hình phạt bổ sung, ví dụ: phạt tiền là hình phạt chính, tịch thu tang vật là hình phạt bổ sung).

+ Biện pháp khắc phục hậu quả (ví dụ: buộc tháo dỡ công trình, buộc tiêu hủy hàng hóa, vv…).

+ Biện pháp xử lý hành chính (bao gồm: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

+ Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính: áp dụng đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở và biện pháp quản lý tại gia đình.

- Hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính. Trong đó hình thức Cảnh cáo và Phạt tiền chỉ được dùng làm hình phạt chính (để tránh việc lạm dụng sau khi đã hết thời hiệu xử phạt hoặc thời hiệu thi hành). Các hình thức còn lại trong Điều 21 có thể làm hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung. Chỉ được áp dụng 1 hình thức xử phạt chính. Hình phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính. Vì vậy nếu hết thời hiệu xử phạt đối với hình phạt chính thì cũng không thể xử phạt hình phạt bổ sung.

- Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

- Mức phạt tiền tối đa quy định tại Điều 23 và 24 Luật xử lý vi phạm hành chính, mức phạt trong Luật là dành cho cá nhân, cho tổ chức thì gấp đôi. Riêng mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ; an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh theo quy định tại các luật tương ứng.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 28. Đối với mỗi vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

- Về thời hiệu và thời hạn: Trong Luật xử lý vi phạm hành chính có các loại thời hiệu và thời hạn sau đây:

+ Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính;

+ Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính (cái này không quan trọng lắm);

+ Thời hạn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính);

+ Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính. Trong đó thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong những ngành nghề quan trọng (như xây dựng, đất đai, môi trường, vv…) là 02 năm, còn lại là 01 năm (tính từ thời điểm hành vi vi phạm chấm dứt hoặc từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm). Riêng với lĩnh vực thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.

- Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 2 Điều 6 (không quan trọng lắm).

- Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: thường là 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trường hợp phức tạp có thể lên đến 30 ngày hoặc 60 ngày là tối đa. Sau thời hạn này thì không được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nữa mà chỉ được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

Trường hợp vụ việc được cơ quan tố tụng chuyển hồ sơ sang thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày hoặc 45 ngày.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

 


Số lượt người xem: 3 Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web