Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGT > Posts
 

 Posts

 

April, 2019

April 19
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra phục vụ dịp Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2019
April 18
Kết quả hoạt động thanh, kiểm tra phục vụ dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2019 (đợt 1)
April 17
Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019
April 17
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
April 01
TP Hồ Chí Minh: Xử phạt hàng chục bến thủy không phép