Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (16/05)
  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03/4/2019về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa...
Luật Xử lý vi phạm hành chính (16/05)
  Ngày 17/4/2019 Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan cho 80 CB.CC.VC.NLĐ trực thuộc SởCó thể nói xử lý vi phạm hành chính cũng gần giống xử lý vi phạm hình sự, nhưng ở cấp độ nhẹ hơn, không đến mức phạm tội. Thủ tục xử lý vi phạm hành chính cũng có các quy định tương đồng với xử lý vi phạm hình sự như: thời hiệu;...
Kết quả hoạt động thanh, kiểm tra phục vụ dịp Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2019 (03/05)
Căn cứ Kế hoạch số 1421/KH-SGTVT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về phục vụ Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 năm 2019
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra phục vụ dịp Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2019 (19/04)
Với mục đích góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố; đảm bảo sự vận hành bình thường, thông suốt của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành; tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hành khách, phục vụ tốt việc đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2019
Kết quả hoạt động thanh, kiểm tra phục vụ dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2019 (đợt 1) (18/04)
Căn cứ Kế hoạch số 1421/KH-SGTVT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải về phục vụ Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 năm 2019
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web