Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải. (16/07)
    Theo đó, việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nếu không đăng ký thi đua sẽ không được bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua. Việc khen thưởng kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi...
Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. (16/07)
    Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của  Bộ Tài chínhThông tư áp dụng đối với các đối tượng: - Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; - Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... - Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhâ...
Luật tố cáo 2018 (16/07)
Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội  khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 Luật tố cáo 2018. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Theo đó, khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng nếu thuộc một trong những trường hợp sau thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định: - không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo'; - Qua kiểm tra,...
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 11 luật liên quan đến quy hoạch (16/07)
Ngày 15/6 Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 11 luật liên quan đến quy hoạch. Theo đó, sửa đổi các điều khoản sau: - Điều 20, 21, 33, 35 Luật đầu tư; - Điều 5, 12, 18, 21, 34, 40, 46, 47, 50, 55, 57, 96 Luật đầu tư công Nội dung cụ thể, xem link đính kèm https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-Luat-c...
Thông tư 52/2018/TT-BTC ngayd 24/5/2018 của Bộ Tài chính (03/07)
Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 108/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, nguyên tắc tạm ứng vốn được tách ra quy định trong 02 trường hợp riêng biệt là công việc thực hiện thông qua hợp đồng hoặc không qua hợp đồng (Thông tư 08 quy định chung chung); cụ thể...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web