Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
Cơ quan thực hiện
Cơ sở pháp lý
Trình tự thực hiện
  
Thành phần và SL
  
  
  
Yêu cầu và điều kiện
  
  
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA
  

​Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Luật xuất bản ngày 3/12/2004
+ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/05 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất Bản
+ Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 9/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.
+ Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 1 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

​* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký máy photocopy màu (theo mẫu);
+ Bản sao có công chứng giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế có công chứng
+ Quy chế quản lý và sử dụng máy photocopy màu.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcGiấy chứng nhận

Không

KhôngThủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màuCông nghệ thông tinAttachment
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu
+ Biên bản đóng thầu
+ Biên bản mở thầu
+ Biên bản xét thầu
+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
+ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu
+ Các tài liệu, hồ sơ phục vụ làm vụ rõ hồ sơ dự thầu (nếu có)
+ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia
+ Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu của tư vấn
* Số lượng hồ sơ:  04   (bộ)​

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcQuyết định hành chính

Không

Tùy vào mức đầu tư của dự ánThủ tục Thẩm định kết quả đấu thầuCông nghệ thông tin
HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
+ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
+ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dưng
+ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý dự án đầu tư trong nước, có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2005.

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

​* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư
+ Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở
+ Các văn bản pháp lý
+ Thuyết minh dự án đầu tư
+ Thiết kế cơ sở dự án đầu tư
+ Bản sao điện tử
* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcQuyết định hành chính

Không

Tùy vào mức đầu tư của dự ánThủ tục Thẩm định dự án nhóm CCông nghệ thông tin
LĨNH VỰC XUẤT BẢN
  

​Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Luật xuất bản ngày 3/12/2004
+ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
+ Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 9/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.
+ Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 1 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in (theo mẫu);
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế có công chứng
+ 02 bản mẫu loại vàng mã đăng ký.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcGiấy chứng nhận

​+ Việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.
+ Việc in sản phẩm vàng mã không được sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt nam và nước ngoài.
+ Kích thước sản phẩm vàng mã phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt.

KhôngCấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để inBáo chí xuất bản
HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA
  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
+ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
+ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dưng
+ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý dự án đầu tư trong nước, có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2005.

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư
+ Các văn bản pháp lý
+ Thuyết minh dự án đầu tư
+ Bản sao điện tử
* Số lượng hồ sơ: 04   (bộ)​

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcQuyết định hành chính

Không

Tùy vào mức đầu tư của dự ánThủ tục Thẩm định dự án đầu tư để mua sắm tài sảnCông nghệ thông tin
HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước
+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông​

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình xét duyệt dự toán chi tiết hạng mục
+ Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở
+ Các văn bản pháp lý
+ Thuyết minh công việc và hạng mục
+ Dự toán chi tiết
+ Bản sao điện tử
* Số lượng hồ sơ:  04   (bộ)​

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcQuyết định hành chính

Không

KhôngThủ tục Xét duyệt dự toán chi tiết các công việc và Hạng mục công nghệ thông tinCông nghệ thông tin
HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Nghị định số 112/2006/NĐ -CP ngày 29/9/2006 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông​

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình thẩm định phê duyệt dự toán
+ Các văn bản pháp lý liên quan dự án đầu tư
+ Hợp đồng giao trọn gói di dời công trình hạ tầng kỹ thuật
+ Hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình hiện trạng cần di dời
+ Hồ sơ liên quan đến đơn vị tư vấn thiết kế do cơ quan quản lý hệ thống cáp thông tin
+ Bản sao điện tử
* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)​

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcQuyết định hành chính

Không

KhôngThủ tục Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục di dời công trình thông tin liên lạcViễn thông
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

​* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu
+ Hồ sơ mời thầu
+ Biên bản mở thầu
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán
+ Hợp đồng tư vấn đấu thầu
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tư vấn
+ Các tài liệu, hồ sơ phục vụ làm vụ rõ hồ sơ dự thầu (nếu có)
+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia
+ Bản sao điện tử
* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcQuyết định hành chính

Không

KhôngThủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầuCông nghệ thông tin
LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET
  

​Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí ngày 12/6/1999.
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin đầu tư trên internet.
Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn xin phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng
Lý lịch người chịu trách nhiệm chính
Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng
Giấy chứng nhận đăng ký tên miền
 Web chính và phụ
Bằng tốt nghiệp đại học có công chứng
Văn bản chấp thuận của tổ chức cung cấp thông tin

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)​

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcGiấy phép

Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép.


Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97 và Điều 4 Thông tư này.
Người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:
        +  Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;

        +  Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;
        +  Tốt nghiệp đại học.

KhôngThủ tục Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internetInternet
LĨNH VỰC PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Nghị định số 79/2002/QĐ-CP ngày 18/6/2002 của Chính phủ về hướng dẫn thủ tục dịch vụ văn hoá thông tin
+ Quyết định số  79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài
+ Quyết định số  18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành qui chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai xin cấp phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
+ Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị
+ Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan
+ Bản sao giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động
+ Văn bản xác nhận thường trú tại Việt Nam
+ Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn của cơ sở lưu trú, quyết định thành lập cơ sở lưu trú
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)​

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chức, cá nhânQuyết định hành chính

Đối tượng được sử dụng, gồm có: - Cán bộ lãnh đạo ở địa phương (từ PBT Tỉnh, Thành uỷ, PCT UBND, HĐND Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương trở lên) - Trụ sở của các công ty, xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài, trụ sở của các tổ chức kinh tế - xã hội – khoa học – du lịch Việt nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc - Người nước ngoài thường trú tại Việt nam, cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng 1 sao trở lên​

KhôngThủ tục Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.Báo chí xuất bản
LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002
+ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính Phủ về dịch vụ chuyển phát

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Sáng từ 7h30 đến 11h15
Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát (theo mẫu )
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ
+ Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong trườg hợp phát sinh thiệt hại
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)​

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcVăn bản xác nhận

Không

KhôngThủ tục Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh chuyển phátBưu chính
LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002
+ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính Phủ về dịch vụ chuyển phát
+ Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép họat động bưu chính viễn thông
+ Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn một số điều của Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát.

​Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Sáng từ 7h30 đến 11h15
Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

​* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (theo mẫu).
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát.
+ Điều lệ tổ chức và họat động của doanh nghiệp (nếu có).
+ Đề án kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, gồm các nội dung chính sau:
* Thông tin về doanh nghiệp
* Địa bàn dự kiến cung cấp dịch vụ
* Hệ thống quản lý, điều hành dịch vụ
* Quy trình khai thác dịch vụ
* Các biện pháp bảo đảm an tòan, an ninh trong họat động chuyển phát thư
* Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của đề án trong 3 năm tới.
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ.
+ Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại.
+ Tài liệu chứng minh người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát.
* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcGiấy phép

Không

Lệ phí cấp phép mở dịch vụ bưu chính mới trong phạm vi khu vực: 5.000.000 đồng/trường hợpThủ tục Cấp giấy phép chuyển phát thưBưu chính
LĨNH VỰC BÁO CHÍ
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin về hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo.

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Bản khai của người đề nghị cấp thẻ nhà báo do người đề nghị cấp thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí (theo mẫu)
+ Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (theo mẫu).
+ Bản sao giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hóa – Thông tin cấp có xác nhận của công chứng nhà nước
 + Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, đơn vị công tác về trường hợp mất thẻ, nếu hỏng nát, phải gửi kèm theo thẻ cũ.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcThẻ

​- Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;
- Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công
- Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
- Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Văn hóa - Thông tin (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo.

KhôngThủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp lại thẻ nhà báoBáo chí xuất bản
LĨNH VỰC BÁO CHÍ
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin về hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo.

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Bản khai của người đề nghị cấp thẻ nhà báo do người đề nghị cấp thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí (theo mẫu)
+ Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (theo mẫu).
+ Bản sao giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hóa – Thông tin cấp có xác nhận của công chứng nhà nước
+ Công văn đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị công tác mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo mới chuyển đến làm việc
+ Quyết định tiếp nhận công tác (bản sao có công chứng)
+ Thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan báo chí, đơn vị trước khi chuyển công tác
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcThẻ

​- Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; - Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ; - Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công - Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ; - Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Văn hóa - Thông tin (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo

KhôngThủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp đổi thẻ nhà báoBáo chí xuất bản
LĨNH VỰC BÁO CHÍ
  

​+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

​+ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin về hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo.

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)
Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
 Sáng từ 7h30 đến 11h15
 Chiều từ 1h30 đến 5h
Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Bản khai của người đề nghị cấp thẻ nhà báo do người đề nghị cấp thẻ thực hiện việc kê khai (theo mẫu quy định), được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí (theo mẫu)
+ Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (theo mẫu).
+ Bản sao giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hóa – Thông tin cấp có xác nhận của công chứng nhà nước
+ Bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệTổ chứcThẻ

​+ Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; + Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ; + Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công + Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ; + Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Văn hóa - Thông tin (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo.

KhôngThủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp thẻ nhà báoBáo chí xuất bản