Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại diện cảng vụ ĐTNĐ số 5 thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ (08/07)
Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-CVĐTNĐ ngày 26/4/2011 của Cảng vụ đường thủy nội địa TP. HCM về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của UBND thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011. Để thực hiện c...
Mở thêm chuyên mục “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. (29/05)
Kể từ ngày 01.6.2013, Website của Sở Giao thông vận tải mở thêm chuyên mục “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web