Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông thủyThứ 3, Ngày 12/10/2021, 08:40

Về việc thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1579/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đếm năm 2050.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 7336/VP-ĐT giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giao thông vận tải kính gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận 4, 7, Ủy ban nhân các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Viện nghiên cứu phát triển thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh các tập tin điện tử tài liệu (gồm: Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ kèm hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) để các cơ quan chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy hoạch được duyệt cũng như giải quyết các vấn đề khác có liên quan theo thẩm quyền./. 

(Công văn 10929/SGTVT-QLĐT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải; Công văn số 7336/VP-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;

hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)


Số lượt người xem: 221Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web