Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông bộThứ 2, Ngày 01/02/2021, 10:35

Hội nghị Khoa học Công nghệ “Một số giải pháp về công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GTVT TP.HCM), ông Trần Quang Lâm, Giám đốc GTVT TP.HCM và PGS. TS. Nguyễn Xuân Khang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã đồng chủ trì Hội nghị Khoa học Công nghệ “Một số giải pháp công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông”. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có:
- Về phía Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan: ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải.
- Về phía Viện Khoa học và Công nghệ GTVT: PGS. TS. Nguyễn Xuân Khang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT và các cán bộ khoa học đến từ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.
- Các Sở ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan: Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các Ban QLDA, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các Hội nghề nghiệp, Trường Đại học, các doanh nghiệp khu vực phía Nam, các cơ quan báo chí.
Hội nghị đã nghe và thảo luận 05 chuyên đề sau:
- Áp dụng mô hình BIM trong quản lý, thiết kế và xây dựng công trình giao thông;
- Giải pháp ứng dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy thông dụng ở một số dự án xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam;
- Giải pháp công nghệ áp dụng phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo Superpave tại Việt Nam;
- Giải pháp công nghệ Bê tông nhựa Carboncor Asphalt cho xây dựng nâng cấp, sửa chữa đường giao thông;
- Một số giải pháp sử dụng vật liệu Địa kỹ thuật bảo vệ chống xói lở cho mố, trụ cầu.
Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM và PGS. TS. Nguyễn Xuân Khang cùng thống nhất kết luận các nội dung như sau:
Sở GTVT TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT trong việc tổ chức các Hội nghị Khoa học Công nghệ (KHCN) hàng năm theo nội dung Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao năng lực về KHCN trong quản lý, xây dựng, bảo trì, khai thác các công trình giao thông.
Hội nghị KHCN lần này đã mang đến cho các nhà quản lý, các các nhà đầu tư, các doanh nghiệp những thông tin bổ ích về các giải pháp công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông. Hội nghị KHCN cũng là cơ hội để các công chức của Sở GTVT TP.HCM tự cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học, công nghệ ứng dụng vào công tác quản lý để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trong thời gian tới, các Phòng, đơn vị thuộc Sở GTVT TP.HCM ưu tiên bố trí thời gian tham gia các hội nghị KHCN do Sở tổ chức; đồng thời, thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải cập nhật kiến thức về KHCN để ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công trình nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Các Phòng quản lý chuyên ngành thuộc Sở tập trung nghiên cứu các chuyên đề được trình bày trong Hội nghị để đề xuất phương án ứng dụng vào công tác quản lý của Sở, cụ thể:
- Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ đề xuất phương án ứng dụng vật liệu Carboncor Asphalt vào công tác sửa chữa, duy tu đảm bảo giao thông;
- Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ đề xuất phương án ứng dụng các vật liệu mới trong các công trình giao thông và phương án áp dụng mô hình BIM vào quản lý, thiết kế và xây dựng công trình giao thông.
Đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ GTVT: Cung cấp tài liệu Hội nghị để đưa vào thư viện số và lưu trữ tại thư viện của Sở GTVT TP.HCM. Trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT TP.HCM để triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về KHCN nhằm đưa KHCN vào cuộc sống; tiếp tục có những nghiên cứu thiết thực để duy trì tổ chức các Hội nghị KHCN phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đưa khoa học và thực tiễn quản lý và sản xuất nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành công trình. Thực hiện các nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định nhằm chuẩn hóa kết quả nghiên cứu các vật liệu mới, công nghệ mới làm cơ sở để đề xuất, đưa vào ứng dụng.
 


Số lượt người xem: 12Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web