Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giao thông bộThứ 2, Ngày 28/09/2020, 08:30

Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đã có Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT về việc quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Thông tư này quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam. Thông tư này áp dụng đối với các nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam. Có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 và thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


Số lượt người xem: 16Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web