Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giao thông bộThứ 2, Ngày 10/07/2017, 17:15

góp ý kiến Dự thảo Quyết định quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình cầu – đường GTNT, cầu treo dân sinh trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn; Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn; Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh; Nhằm đảm bảo tính pháp lý, đầy đủ nội dung quy định thực hiện và phù hợp với thực tiễn của Dự thảo quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định ban hành, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan phối hợp có ý kiến góp ý nội dung thảo trên.
Để sớm hoàn chỉnh Dự thảo và trình Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị các đơn vị góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/7/2017.
 


Số lượt người xem: 97Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web