Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giao thông bộThứ 2, Ngày 10/07/2017, 17:15

Dự thảo thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Hiện nay công tác quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố đang được thực hiện theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quyết định 74/2008/QĐ-UBND).
Sau gần 10 năm được tổ chức triển khai thưc hiện, Quyết định 74/2008/QĐ-UBND đã phần nào phát huy tốt vai trò cũng như tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố; nhiều điều khoản quy định trong Quyết định 74/2008/QĐ-UBND vẫn phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, tổng hợp, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận huyện và các tổ chức khác liên quan đã ghi nhận một số tồn tại, bất cập về quản lý nhằm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, ban hành.
Hiện tại, dự thảo thay thế Quyết định 74/2008/QĐ-UBND đã được Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh và đã được Sở Tư pháp tổ chức thẩm định theo quy trình ban hành thủ tục văn bản quy phạm pháp luật.
Tuy nhiên, do những nội dung quy định trong dự thảo này có ảnh hưởng lớn đến Nhân dân thành phố, do đó, ngày 23/6/2017 Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 10107/SGTVT-KT gửi  nội dung này đến một số chuyên gia về giao thông để góp ý để hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Nội dung vui lòng  tham khảo tại đây.


Số lượt người xem: 141Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web