Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hoạt động khácThứ 4, Ngày 23/12/2020, 07:25

Sở Giao thông vận tải cùng một số sở ngành ký kết Chương trình hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

 

Năm 2016, Sở Giao thông vận tải và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố đã ký kết chương trình hợp tác; trong thời gian qua chương trình hợp tác đã đạt được những kết quả như: Sở Giao thông Vận tải có danh mục các dự án, công trình cần tổ chức phản biện, góp ý trong năm và năm tiếp theo, giai đoạn 2016 – 2020, Liên hiệp hội đã phản biện 52 dự án/công trình và góp ý 20 đề án làm cơ sở để Sở Giao thông Vận tải thẩm định các dự án, công trình và phục vụ trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố; phối hợp tổ chức các Hội thảo (hạn chế xe 2 bánh lưu thông vào khu vực trung tâm Thành phố; các giải pháp chống ngập cho Thành phố; ứng dụng công nghệ mới kết cấu đường giao thông; các giải pháp giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện xe cá nhân …); cử chuyên gia, các nhà khoa học chuyên ngành góp ý các đế án, báo cáo chuyên đề khoa học về lĩnh vực giao thông vận tải của Thành phố; góp ý, tuyên truyền, tham gia giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các lĩnh vực giao thông (cầu, đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị), kết cấu hạ tầng khác có liên quan đến giao thông vận tải (bến bãi giao thông tĩnh, cảng - bến thủy, kè bảo vệ bờ sông kênh rạch trên các tuyến đường thủy nội địa, tuyến hàng hải …) … .

Nhìn chung, trong 05 năm qua việc phối hợp Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp hội và Sở Giao thông Vân tải được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng được nhiệm vụ hợp tác của 02 đơn vị đã đề ra.

Để tiếp nối những thành công trong thực hiện chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016 – 2020; ngày 22 tháng 12 năm 2020, Sở Giao thông vận tải cùng một số sở ngành ký kết Chương trình hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật giai đoạn 2021 – 2025 để phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ của lực lượng trí thức, đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, … thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức khoa học hợp pháp … để phục vụ cho công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng vào thực tiễn nhằm xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tuyên truyền phổ biến thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Liên hiệp Hội và Sở Giao thông vận tải; góp phần củng cố và nâng cao năng lực của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài Nhà nước, phát huy chức năng tập hợp lực lượng trí thức của Liên hiệp Hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước và Thành phố. Theo đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật sẽ phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức các Hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học về lĩnh vực giao thông vận tải; thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, thẩm định, đánh giá chất lượng công trình, quy hoạch hệ thống giao thông; Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Nghiên cứu đề xuất áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông; …

 

 

 

Một số hình ảnh trong buổi Lễ ký kết Chương trình hợp tác


Số lượt người xem: 164Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web