Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động khácThứ 6, Ngày 08/09/2017, 18:05

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 1 tháng 9 năm 2017 Chính Phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP  về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Nghị định này quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Nghị định áp dụng đối với các đối tượng sau:

 

- Cán bộ trong cơ quan nhà nước;

 

- Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây là cấp huyện); công chức cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

 

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Mục tiêu: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện hiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ các bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yên cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2017. Thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Bãi bỏ các điều 32, 33, 34, 35 và 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 


Số lượt người xem: 60Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web