Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động khácThứ 3, Ngày 18/04/2017, 15:25

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 5 tháng 4 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 5; khoản 2 điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 2, khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 8 vào Điều 10; Điều 13; Điều 15; khoản 1, khoản 3 Điều 17; khoản 1 Điều 21; khoản 1 điều 24; khoản 1 điều 25; khoản 1 điều 26; khoản 5 và bổ sung khoản 9, khoản 10 vào Điều 30; Điều 47; khoản 1 Điều 48; khoản 2 Điều 49; Điều 50; Điều 51; Điều 54; Điều 57; Điều 66; Bổ sung Điều 66a vào sau Điều 66; Điều 74; khoản 1 điều 75; khoản 8 điều 76.

 

 

 

Bãi bỏ các quy định sau: Quy định tại các khoản 6 và 7 Điều 34, khoản 3 Điều 69 và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Đính kèm file

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 74Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web