Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 25/03/2017​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

Cửu Long

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

2

Thống Nhất

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

3

CĐ.GTVT 3

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

4

Cao đẳng nghề Số 7

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

5

ĐH.CSND

8h00

TTSH-Cao đẳng CSND II

Danh sách thi

6

Tiến Bộ (cơ sở 1)

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

7

CĐ GTVT TP (08)

13h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

8

Sài Gòn Bus

8h00

TTSH-Tân Bình

Danh sách thi

9

CĐ GTVT TW 3 (TTSH)

8h00

TTSH-Phú Thọ Hòa

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Cao đẳng nghề Số 7

8h00

TTSH-Hoàng Gia

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Ông Trịnh Quốc Dũng – Chuyên viên Văn phòng Sở GTVT.

2.Ủy viên :

-Ông Phan Thành Thống – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 7.

-Ông Mai Văn Khỏe – Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Võ Văn Thích.

-Ông Cao Thành Vũ – Ủy viên thư ký.

2

Thái Bình Ôtô

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc TTDN Thài Bình Ô tô.

-Ông Nguyễn Hậu Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Trần Quốc Hùng.

-Bà Nguyễn Thị Kim Tri – Ủy viên thư ký.

3

ĐH An ninh nhân dân

8h00

TTSH-ĐH An ninh nhân dân

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Bà Trương Thị Thiên Hương – Phó Phòng Quản lý sát hạch và cấp Giấy phép lái xe.

2.Ủy viên :

-Ông Nguyễn Quang Dương – Giám đốc TTDN & Đào tạo lái xe.

-Ông Phạm Xuân Cương – Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Lê Tuấn Anh.

-Ông Nguyễn Văn Thành – Thư ký

​ ​ Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 26/03/2017​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

TTDN Nhà Bè

8h00

TTSH-Nhà Bè

Danh sách thi

2

Thành Đạt

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

3

TTDN Quận 11

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

4

Bách Khoa

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

5

TTDN Thái Sơn

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

6

Thế Giới

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

7

Cao đẳng CSND II

8h00

TTSH-Cao đẳng CSND II

Danh sách thi

8

Sài Gòn

8h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

9

TTDN Tân Bình

8h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

10

TTDN Bách Việt

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

11

T/C nghề Quang Trung

13h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

12

CĐ GTVT TP (TTSHLX)

13h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

13

TTSH-CĐGTVTTW 3

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

14

TTDN Trường An

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

15

Tiến Đạt

8h00

TTSH-Phú Thọ Hòa

Danh sách thi

16

Cty Thịnh Hòa (sáng)

8h00

TTSH-Miền Tây 

Danh sách thi

17

Cty Thịnh Hòa (chiều)

13h00

TTSH-Miền Tây 

Danh sách thi

18

TTDN Bách Việt

13h00

TTSH-Bách Việt 

Danh sách thi

19

TTDN Tiến Thành

13h00

TTSH-Tiến Thành

Danh sách thi

20

ĐH An ninh nhân dân

13h00

TTSH-ĐH An ninh nhân dân

Danh sách thi

21

Hoàn Cầu 

8h00

TTSH-Hoàn Cầu 

Danh sách thi

22

Thái Bình Ôtô

13h00

TTSH-Hoàn Cầu 

Danh sách thi

23

CĐ GTVT TP (Th.Đức)

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

Danh sách thi

24

Cao đẳng nghề Số 22

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Vi phạm

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1.Ông Trương Trọng Hậu – Chuyên viên Phòng QLVTĐB.

2.Ủy viên :

-Ông Dương Hồng Thanh – Phó GĐ Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Phan Văn Dũng.

-Bà Phạm Thị Thùy Oanh – Ủy viên thư ký.

2

Tiến Bộ

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1.Ông Trương Trọng Hậu – Chuyên viên Phòng QLVTĐB.

2.Ủy viên :

-Bà Nguyễn Thị Tuyết Trang – Hiệu trưởng trường TC nghề GT Tiến Bộ.

-Ông Dương Hồng Thanh – Phó GĐ Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Phan Văn Dũng.

-Bà Phạm Thị Thùy Oanh – Ủy viên thư ký.

​ ​ ​ ​​ ​ Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 27/03/2017​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

Thế Giới (A2)

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

ÔTÔ

1

CĐ.GTVT TW 3 (TTĐT)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Ông Phùng Nam Châu – Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Ông Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe.

-Ông Trương Lâm Đức – Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Phạm Công Sang.

-Ông Nguyễn Huỳnh Tấn Tài – Thư ký

2

Hải Nam

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Ông Phan Quốc Phong – Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Bà Vũ Thị Minh Ánh – Phó Giám đốc TTDN tư thục lái xe Hải Nam.

-Ông Dương Hồng Thanh – Phó Giám đốc TTSHLX Củ Chi.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Nguyễn Đình Lâm.

-Bà Huỷnh Thị Minh Hằng – Thư ký

3

Cửu Long

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Ông Phan Quốc Phong – Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Bà Trần Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường DNLX Cửu Long.

-Ông Dương Hồng Thanh – Phó Giám đốc TTSHLX Củ Chi.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Nguyễn Đình Lâm.

-Bà Huỷnh Thị Minh Hằng – Thư ký

4

Hoàn Cầu

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Ông Phan Quốc Phong – Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Ông Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc TTDN LX Hoàn Cầu.

-Ông Dương Hồng Thanh – Phó Giám đốc TTSHLX Củ Chi.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Nguyễn Đình Lâm.

-Bà Huỷnh Thị Minh Hằng – Thư ký

5

Thiên Tâm

8h00

TTSH-Thành Công

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Bà Lê Thị Sim – Giám đốc TTDN đào tạo lái xe Thiên Tâm.

-Ông Trần Ái Việt – Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Phạm Quang Dũng.

-Ông Cao Thành Vũ – Thư ký

6

Thống Nhất

8h00

TTSH-Thành Công

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Ông Phan Thành Công – Hiệu trưởng Trường DNLX Thống Nhất.

-Ông Trần Ái Việt – Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Phạm Quang Dũng.

-Ông Cao Thành Vũ – Thư ký

7

Cao đẳng nghề Số 22

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

Danh sách thi

1.Chủ tịch : Bà Trương Thị Thiên Hương – Phó Phòng QLSH cấp GPLX.

2.Ủy viên :

-Ông Hoàng Thọ Luật – Hiệu trưởng đào tạo Trường Cao đẳng nghề số 22.

-Ông Nguyễn Kiên Trung – Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

-Tổ trưởng tổ sát hạch : Phan Văn Dũng

-Bà Thái Minh Hiếu – Thư ký.

 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web