Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 01 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/01/2018 đến ngày 7/1/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 02 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/2/2018 đến ngày 11/2/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/2/2018 đến ngày 25/2/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 03 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/2/2018 đến ngày 04/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/3/2018 đến ngày 11/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018.

-
Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 04 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/04/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/04/2018 đến ngày 08/04/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/4/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 05 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 06 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/06/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/07/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/7/2018 đến ngày 8/7/2018

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 07 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 08 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 6/8/2018 đến ngày 12/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 09 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 03/09/2018 đến ngày 09/09/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 10 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 11 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/10/2018 đến ngày 28/10/2018.

​ ​ ​ ​Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 23/10/2018​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

ÔTÔ

1

Cấp đổi GPLX

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

1. Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Ông Cao Thành Vũ - Ủy viên thư ký.

2

Mê Kông

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

1. Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Hoàng Văn Lượng - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mê Kông.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Ông Cao Thành Vũ - Ủy viên thư ký.

3

CĐ GTVT TW 6

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

1. Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Bùi Nam Lý - Giám đốc Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Ông Cao Thành Vũ - Ủy viên thư ký.

 

4

Hoàn Cầu

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

1. Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Hoàn Cầu.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Ông Cao Thành Vũ - Ủy viên thư ký.

5

Tiến Đạt

8h00

TTSH-Củ Chi

1. Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tiến Đạt.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Trần Văn Hùng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Ông Nguyễn Thành Sơn - Ủy viên thư ký.

6

ĐH.CSND

8h00

TTSH-Miền Đông

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Hà Văn Mạnh - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

- Ông Nguyễn Huy Toàn - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lê Tuấn Anh - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Lê Thị Anh Đào - Ủy viên thư ký.

7

Miền Tây (A3)

8h00

TTSH-Miền Tây 

1. Chủ tịch:

- Ông Phùng Nam Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Đức Chỉnh - Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo nghề Miền Tây.

- Ông Nguyễn Văn Hoành - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Nguyễn Đình Lâm - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Hoàng Thị Mỹ Thủy - Ủy viên thư ký.

​ ​​ ​ ​ ​Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 24/10/2018​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

ÔTÔ

1

Tiến Phát

8h00

TTSH-Hoàng Gia

1.Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu  -  Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.     

2.Ủy viên:

- Ông Nguyễn Đức Anh Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề Tiến Phát.          

- Ông Mai Văn Khỏe - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Trương Trọng Hậu - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Ủy viên thư ký.

2

CĐ.GTVTTW 3 (THNN)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

1.Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.           

2. Ủy viên:

- Ông Đậu Xuân Văn - Giám đốc Trung tâm tin học ngoại ngữ. 

- Ông Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lưu Thanh Trình - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Phạm Thị Thùy Oanh -  Ủy viên thư ký.

3

Viễn Đông

8h00

TTSH-Củ Chi

1. Chủ tịch:

- Ông Lâm Thanh Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Lê Văn An - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Viễn Đông.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Quốc Phong - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Huỳnh Thị Minh Hằng - Ủy viên thư ký.

4

Cao đẳng nghề Số 22

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

1. Chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Số 22.

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lê Tuấn Anh - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Dương Thị Thúy Loan - Ủy viên thư ký.

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web