Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 01 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 02 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 03 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 04 năm 2017.

 

Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 19/10/2017​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

KTCN Hùng Vương

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

2

TC nghề Nhân Đạo

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

3

TTSH-GTVTTW 3 (A2)

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

4

TTGTVL TR.SQKTQS

13h00

TTSH-thuộc TR.SQKTQS

Danh sách thi

5

Tr/cấp Trần Đại Nghĩa 

8h00

TTSH-Miền Tây 

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Hoàng Gia

8h00

TTSH-Hoàng Gia

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Võ Văn Thích - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.         

2. Ủy viên:

- Bà Huỳnh Thị Thu Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Hoàng Gia.

- Ông Mai Văn Khỏe - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch : Lưu Thanh Trình.

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn -  Ủy viên thư ký.

2

Hoàn Cầu

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh  -  Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.     

2. Ủy viên:

- Ông Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Hoàn Cầu.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch : Trần Văn Hùng.

- Ông Võ Minh Quốc -  Ủy viên thư ký.

3

Tiến Thành

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh  -  Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.     

2. Ủy viên:

- Ông Trần Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Tiến Thành.                    

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Văn Hùng.

- Ông Võ Minh Quốc -  Ủy viên thư ký.

4

Ngọc Đức

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Lê Tuấn Anh - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.         

2. Ủy viên:

- Ông Kim Thái Hồ - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Ngọc Đức.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch : Phan Quốc Phong.

- Bà Dương Thị Thúy Loan - Ủy viên thư ký.

 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web