Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 01 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 02 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 03 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/03/2020 đến ngày 23/03/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 04 năm 2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 05 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/5/2020 đến ngày 17/05/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/05/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/05/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 06 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020.

- Hướng dẫn quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2.

- Hướng dẫn quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4.

- Hướng dẫn quy trình sát hạch lái xe hạng B1 số tự động, B1, B2, C, D,và E.

- Hướng dẫn quy trình sát hạch lái xe hạng Fc.

- Hướng dẫn quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD, FE.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 07 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/07/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/08/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 08 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/08/2020

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/09/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 09 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 10 năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 21/09/2020 đến ngày 28/09/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/9/2020 đến ngày 04/10/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 12/10/2020 đến ngày 19/10/2020.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020.


 

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

 

MÔTÔ

 

1

Bách Việt A2

13h00

 

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

 

 

2

Miền Tây A2

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

 

 

3

ĐH.GTVT Th.phố

8h00

TTSH-Cao đẳng CSND II

 

4

CĐGTVT.TP (SH)

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

 

5

Quang Trung

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

 

6

CĐ nghề Số 22

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

 

ÔTÔ

 

1

Thi trễ hạng GPLX

 

8h00

 

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

 

1.Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lưu Thanh Trình - Tổ trưởng tổ sát hạch, Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Bà Hoàng Thị Mỹ Thủy - Ủy viên thư ký.

 

2

Bình Thạnh

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

 

1.Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.  

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Phạm Chính Uy - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lưu Thanh Trình - Tổ trưởng tổ sát hạch, Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Bà Hoàng Thị Mỹ Thủy - Ủy viên thư ký.

 

3

Cao đẳng CSND II

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

 

1.Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.  

2. Ủy viên:

- Ông Đào Huy Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Ông Lưu Thanh Trình - Tổ trưởng tổ sát hạch, Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Bà Hoàng Thị Mỹ Thủy - Ủy viên thư ký.

 

4

CĐ.GTVT TP (SH)

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

 

1.Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.  

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe-Trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lưu Thanh Trình - Tổ trưởng tổ sát hạch, Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Bà Hoàng Thị Mỹ Thủy - Ủy viên thư ký.

 

5

 Quý Đức

8h00

TTSH-Củ Chi

 
 

1.Chủ tịch:

- Ông Phùng Nam Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.         

2. Ủy viên:

- Bà Chu Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Nguyễn Đình Lâm - Tổ trưởng tổ sát hạch, Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Ông Nguyễn Đỗ Anh Thi -  Ủy viên thư ký.

 

6

TTDN Trường An

8h00

TTSH-Hóc Môn

 
 

1.Chủ tịch:

- Ông Trần Văn Hùng - Phó Trưởng Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.                     

2. Ủy viên:

- Ông Trần Đình Hiển - Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An.    

- Ông Trần Văn Hợp - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe Hóc Môn.

- Ông Võ Văn Thích - Tổ trưởng tổ sát hạch, Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Bà Hồ Thị Ngọc Thu - Ủy viên thư ký.

 

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web