Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 01 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/01/2018 đến ngày 7/1/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 02 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/2/2018 đến ngày 11/2/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/2/2018 đến ngày 25/2/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 03 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/2/2018 đến ngày 04/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/3/2018 đến ngày 11/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 04 năm 2018.

 

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 24/03/2018​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

Thành Đạt

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

2

TTDN Thái Sơn

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

3

TTDN Quận 6

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

4

Thế Giới

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

5

Tiến Bộ (cơ sở 1)

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

6

TTDN Tân Bình

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

7

CĐ GTVT TP (08)

13h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

8

Sài Gòn Bus

8h00

TTSH-Tân Bình

Danh sách thi

9

TTSH-CĐGTVTTW 3

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

10

CĐ GTVT TW 3

8h00

TTSH-Phú Thọ Hòa

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Tiến Thành

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Trần Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Tiến Thành.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Võ Văn Thích.

- Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên thư ký.

2

CĐ.GTVT TW 6

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Bùi Nam Lý - Giám đốc Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Võ Văn Thích.

- Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên thư ký.

3

ĐH.CSND

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Hà Văn Mạnh - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe -Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Võ Văn Thích.

- Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên thư ký.

4

Cao đẳng nghề Số 22

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng đào tạo Trường Cao đẳng nghề Số 22

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Phan Quốc Phong.

- Bà Nguyễn Thị Kim Tri - Ủy viên thư ký.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 25/03/2018​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

TTDN Nhà Bè

8h00

TTSH-Nhà Bè

Danh sách thi

2

Nguyễn Hữu Cảnh

8h00

TTSH-Nhà Bè

Danh sách thi

3

Thế Giới

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

4

TTDN Quận 11

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

5

Bách Khoa

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

6

TTDN Thái Sơn

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

7

Sài Gòn

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

8

TTDN Bách Việt

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

9

Cty XD&PT NNL 6

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

10

TTDN Trường An

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

11

CĐ GTVT TW 3

8h00

TTSH-Phú Thọ Hòa

Danh sách thi

12

Tiến Đạt

8h00

TTSH-Phú Thọ Hòa

Danh sách thi

13

T/cấp nghề Củ Chi 

8h00

TTSH-Tiến Bộ (Củ Chi)

Danh sách thi

14

Tiến Bộ (cơ sở 2)

8h00

TTSH-Tiến Bộ (Củ Chi)

Danh sách thi

15

Cty Thịnh Hòa

8h00

TTSH-Miền Tây

Danh sách thi 

16

Tr/cấp Trần Đại Nghĩa 

8h00

TTSH-Miền Tây

Danh sách thi 

17

TTDN Bách Việt

8h00

TTSH-Bách Việt

Danh sách thi 

18

CĐ GTVT TP (Th.Đức)

13h00

TTSH-Bách Việt

Danh sách thi 

19

TTDN Tiến Thành

8h00

TTSH-Tiến Thành

Danh sách thi

20

ĐH An ninh nhân dân

13h00

TTSH-ĐH An ninh nhân dân

Danh sách thi

21

Thái Bình Ôtô

8h00

TTSH-Hoàn Cầu

Danh sách thi  

22

Hoàn Cầu (sáng)

8h00

TTSH-Hoàn Cầu

Danh sách thi  

23

Hoàn Cầu (chiều)

13h00

TTSH-Hoàn Cầu

Danh sách thi  

24

Cao đẳng nghề Số 22

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Vi phạm

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Lâm Thanh Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lưu Thanh Trình.

- Ông Nguyễn Đỗ Anh Thi - Ủy viên thư ký.

2

Tiến Thắng

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Lâm Thanh Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Hoàng Văn Hiền - Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Tiến Thắng.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lưu Thanh Trình.

- Ông Nguyễn Đỗ Anh Thi - Ủy viên thư ký.

 

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 26/03/2018​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

Thế Giới (A2)

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

2

 nghề Số 7 (A2)

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Hoàng Gia

8h00

TTSH- Hoàng Gia

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Phan Văn Dũng - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Huỳnh Thị Thu Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Hoàng Gia.

- Ông Mai Văn Khỏe - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lê Tuấn Anh.

- Ông Nguyễn Huỳnh Tấn Tài - Ủy viên thư ký.

2

Vi phạm

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Lâm Thanh Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Phan Quốc Phong.

- Bà Thái Minh Hiếu - Ủy viên thư ký.

 

3

CĐ.GTVT TW 3 (THNN)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Lâm Thanh Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Đậu Xuân Văn - Giám đốc Trung tâm tin học ngoại ngữ.

- Ông Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Phan Quốc Phong.

- Bà Thái Minh Hiếu - Ủy viên thư ký.

4

Quý Đức

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Phùng Nam Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Phạm Xuân Quý - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Nguyễn Đình Lâm.

- Ông Nguyễn Thành Sơn - Ủy viên thư ký.

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web