Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 01 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/01/2018 đến ngày 7/1/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 02 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/2/2018 đến ngày 11/2/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/2/2018 đến ngày 25/2/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 03 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/2/2018 đến ngày 04/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/3/2018 đến ngày 11/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018.

-
Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 04 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/04/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/04/2018 đến ngày 08/04/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/4/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 05 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 06 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/06/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/07/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/7/2018 đến ngày 8/7/2018

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 07 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 08 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 6/8/2018 đến ngày 12/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 09 năm 2018.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 15/08/2018​​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

ĐH.SPKT

8h00

TTSH-Cao đẳng CSND II

ÔTÔ

1

CĐ.GTVT TW 3 (TTSH)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

1. Chủ tịch:

- Ông Lâm Thanh Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quang Trưởng - Phó Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe.

- Ông Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Văn Hùng.

- Bà Dương Thị Thúy Loan - Ủy viên thư ký

2

Sài Gòn

8h00

TTSH-Củ Chi  

1. Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Hoàng Thị Hạ Lan - Phó Hiệu trưởng Trường dạy nghề tư thục lái xe Sài Gòn.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Phan Quốc Phong.

- Ông Nguyễn Huỳnh Tấn Tài - Ủy viên thư ký.

 

3

Bạch Đằng

8h00

TTSH-ĐH An ninh nhân dân

1. Chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Bạch Đằng.

- Ông Phạm Xuân Cương - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trương Trọng Hậu.

- Bà Phạm Ngọc Thanh - Ủy viên thư ký.

4

Hoàng Thịnh

8h00

TTSH-ĐH An ninh nhân dân

1. Chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Thịnh.

- Ông Phạm Xuân Cương - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trương Trọng Hậu.

- Bà Phạm Ngọc Thanh - Ủy viên thư ký.

5

Thành danh

8h00

TTSH-Thành Công

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Trần Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Thành Danh.

- Ông Trần Ái Việt - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lê Tuấn Anh.

- Bà Trương Thị Thiên Phúc - Ủy viên thư ký.

6

Thái Sơn

8h00

TTSH-Thành Công

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Chung Tấn Hội - Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thái Sơn-Công ty Thái Sơn.

- Ông Trần Ái Việt - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lê Tuấn Anh.

- Bà Trương Thị Thiên Phúc - Ủy viên thư ký.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 16/08/2018​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

KTCN Hùng Vương

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

2

TH Nam Sài Gòn

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

3

ĐH.GTVT Tp.HCM

8h00

TTSH-Cao đẳng CSND II

4

TTSH-CĐGTVTTW 3 (A2)

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

5

ĐH An ninh nhân dân (A2)

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

ÔTÔ

1

Thái Bình Ôtô

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thái Bình Ôtô.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch:Trần Văn Hùng.

- Bà Hồ Thị Ngọc Thu - Ủy viên thư ký.

2

Tiến Đạt

8h00

TTSH-Củ Chi

1. Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tiến Đạt.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lưu Thanh Trình.

- Ông Nguyễn Đỗ Anh Thi - Ủy viên thư ký.

3

Miền Tây (A3)

8h00

TTSH-Miền Tây 

1. Chủ tịch:

- Ông Lâm Thanh Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo nghề Miền Tây.

- Ông Nguyễn Văn Hoành - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch:Nguyễn Đình Lâm.

- Ông Nguyễn Thành Sơn - Ủy viên thư ký.

 

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web