Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

 

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 29/04/2017​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

Nguyễn Hữu Cảnh

8h00

TTSH-Nhà Bè 

Danh sách thi

2

Thành Đạt

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

3

Thế Giới

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

4

Thế Giới

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

5

Tiến Bộ (cơ sở 1)

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

6

CĐ GTVT TW 3

8h00

TTSH-Phú Thọ Hòa

Danh sách thi

7

TTDN Tiến Thành

8h00

TTSH-Tiến Thành

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Thế Giới

8h00

TTSH-Hoàng Gia

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Phan Quốc Phong  -  Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX

2. Ủy viên:

- Bà Lâm Thị Kim Lan - Hiệu trưởng Tr. DNLX Thế Giới

- Ông Mai Văn Khỏe - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lê Tuấn Anh.

- Ông (bà): Phạm Thị Thùy Oanh -  Ủy viên thư ký.

2

Hiệp Phát

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Trịnh Văn Minh  -  Phó Phòng QLSH cấp GPLX 

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Đình Mạnh - Giám đốc TTDN lái xe Hiệp Phát.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Quốc Hùng.

- Ông (bà): Nguyễn Thị Kim Tri - Ủy viên thư ký.

3

Thái Bình Ôtô

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Trịnh Văn Minh  -  Phó Phòng QLSH cấp GPLX 

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc TTDN Thái Bình Ôtô

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Quốc Hùng.

- Ông (bà): Nguyễn Thị Kim Tri - Ủy viên thư ký.

4

Sài Gòn

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX

2. Ủy viên:

- Bà Hoàng Thị Hạ Lan - Phó Hiệu trưởng Trường DNLX Sài Gòn.

- Ông Dương Hồng Thanh - Phó GĐ Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Võ Văn Thích.

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thành - Ủy viên thư ký.

5

Sài Gòn Tourist

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX

2. Ủy viên:

- Ông Trần Đức Tân Xuân - Giám đốc  TTDN BC Sài Gòn Tourist

- Ông Dương Hồng Thanh - Phó GĐ Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Võ Văn Thích.

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thành - Ủy viên thư ký.

6

ĐH An ninh nhân dân

8h00

TTSH-ĐH An ninh

nhân dân

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Lưu Thanh Trình  -  Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quang Dương  - Giám đốc TTDN & Đào tạo lái xe

- Ông Phạm Xuân Cương - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trịnh Quốc Dũng.

- Ông (bà): Cao Thành Vũ - Ủy viên thư ký.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 03/05/2017​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

ÔTÔ

1

CĐ.GTVT TW 3 (THNN)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Hùng -  Phó trưởng Phòng TCCB Sở GTVT

2. Ủy viên:

- Ông Đậu Xuân Văn - Giám đốc Trung tâm tin học ngoại ngữ 

- Ông Trương Lâm Đức - Giám đốc Trung tâm sát hạch LX           

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Đức Phương.

- Ông (bà): Hoàng Thị Mỹ Thủy - Ủy viên thư ký.

2

CĐ.GTVT TW 3 (KNTH)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Hùng -  Phó trưởng Phòng TCCB Sở GTVT

2. Ủy viên:

- Ông Phạm Văn Nhượng - Phó GĐ TT kỹ năng thực hành cơ giới

- Ông Trương Lâm Đức - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe       

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Đức Phương.

- Ông (bà): Hoàng Thị Mỹ Thủy - Ủy viên thư ký.

3

Tiến Thắng

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Lâm - Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX       

2. Ủy viên:

- Ông Hoàng Văn Hiền - Giám đốc TTDN TT LX Tiến Thắng

- Ông Dương Hồng Thanh - Phó GĐ Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Nguyễn Quang Phượng.

- Ông (bà): Hồ Thị Ngọc Thu - Ủy viên thư ký.

4

ĐH An ninh nhân dân

8h00

TTSH-ĐH An ninh nhân dân

Danh sách thi

1. Chủ tịch: Ông Trịnh Văn Minh  -  Phó Phòng QLSH cấp GPLX

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quang Dương  - Giám đốc TTDN & Đào tạo lái xe

- Ông Phạm Xuân Cương - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Phạm Quang Dũng.

- Ông (bà): Cao Thành Vũ - Ủy viên thư ký.

 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web