Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 01 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 02 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 03 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 04 năm 2017.

 

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 29/06/2017​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

KTCN Hùng Vương

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

2

TTGTVL TR.SQKTQS

8h00

TTSH-thuộc TR.SQKTQS

Danh sách thi

ÔTÔ

1

CĐ.GTVT 3

8h00

TTSH-Hoàng Gia

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Võ Văn Thích - Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX.

2. Ủy viên:

- Ông Bùi Nam Lý - Giám đốc TTDN&TNCG Trường CĐ.GTVT 3

- Ông Mai Văn Khỏe - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trương Trọng Hậu.

- Ông (bà): Trương Thị Thiên Phúc - Ủy viên thư ký.

2

ĐH.CSND

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Lưu Thanh Trình  -  Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX 

2. Ủy viên:

- Ông Hà Văn Mạnh - Giám đốc TTDN & Đào tạo lái xe

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Đức Phương.

- Ông (bà): Hồ Thị Ngọc Thu - Ủy viên thư ký.

3

Cao đẳng nghề Số 7

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Lưu Thanh Trình  -  Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX 

2. Ủy viên:

- Ông Phan Thành Thống - Phó Hiệu trưởng Tr.Cao đẳng nghề Số 7

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Đức Phương.

- Ông (bà): Hồ Thị Ngọc Thu - Ủy viên thư ký.

4

Tiến Thành

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Lưu Thanh Trình  -  Chuyên viên Phòng QLSH cấp GPLX 

2. Ủy viên:

- Ông Trần Trọng Hiếu - Phó Giám đốc TTDN TT LX Tiến Thành

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Đức Phương.

- Ông (bà): Hồ Thị Ngọc Thu - Ủy viên thư ký.

5

Bách Việt

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên P.QLSH cấp GPLX 

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Công Khanh - Phó Giám đốc TTDN Bách Việt.

- Ông Dương Hồng Thanh - Phó GĐ Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Nguyễn Quang Phượng.

- Ông (bà): Phạm Ngọc Thanh -  Ủy viên thư ký.

 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web