Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 01 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/01/2018 đến ngày 7/1/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 02 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/2/2018 đến ngày 11/2/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/2/2018 đến ngày 25/2/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 03 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/2/2018 đến ngày 04/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 5/3/2018 đến ngày 11/3/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018.

-
Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 04 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/04/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/04/2018 đến ngày 08/04/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/4/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 05 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 06 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/06/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/07/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/7/2018 đến ngày 8/7/2018

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 07 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 08 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 6/8/2018 đến ngày 12/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 09 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 03/09/2018 đến ngày 09/09/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 10 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 11 năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/10/2018 đến ngày 28/10/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 12 năm 2018.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 08/12/2018​​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thới gian

Địa điểm thi

Danh sách thi

MÔTÔ

1

Cửu Long

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

2

Thống Nhất

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

3

CĐ.GTVT TW 6

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

4

Thế Giới

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

5

Thái Sơn

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

6

Quận 10

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

7

Tiến Bộ (cơ sở 1)

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

8

Sài Gòn Bus

8h00

TTSH-Tân Bình

Danh sách thi

9

TTSH-CĐGTVTTW 3

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

10

Cty XD&PT NNL 6

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

11

CĐ.GTVT TW 3

8h00

TTSH-Phú Thọ Hòa

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Tiến Thành 

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Khổng Bình Nam - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Tiến Thành.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Võ Văn Thích - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Lê Thị Kim Trúc - Ủy viên thư ký.

2

CĐ.GTVT TP (SH)

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Trọng Điệp - Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe-Trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Võ Văn Thích - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Lê Thị Kim Trúc - Ủy viên thư ký.

3

Nhà Bè

8h00

TTSH-Thành Công

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Lê Hữu Tân - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện Nhà Bè.

- Ông Phạm Hoàng Phong - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Nguyễn Thị Kim Tri - Ủy viên thư ký.

4

Thiên Tâm

8h00

TTSH-Thành Công

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Lê Thị Sim - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm.

- Ông Phạm Hoàng Phong - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Nguyễn Thị Kim Tri - Ủy viên thư ký.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 09/12/2018​​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thới gian

Địa điểm thi

Danh sách thi

MÔTÔ

1

Thành Đạt

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

2

Bách Khoa

8h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

3

TTDN Thái Sơn

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

4

Thế Giới

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

5

Cao đẳng CSND II

8h00

TTSH-Cao đẳng CSND II

Danh sách thi

6

CĐ.GTVT TP (TĐ)

13h00

TTSH-Cao đẳng CSND II

Danh sách thi

7

Đông Sài Gòn

8h00

TTSH-Học viện HC KV II

Danh sách thi

8

CĐ.GTVT TP (Q.9)

8h00

TTSH-Học viện HC KV II

Danh sách thi

9

TTDN Bình Tân

8h00

TTSH-Cty Tiến Thắng

Danh sách thi

10

Sài Gòn

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

11

Bách Việt

13h00

TTSH-Tân Phú

Danh sách thi

12

CĐ.GTVT TP (08)

8h00

TTSH-CĐ.GTVT Th.phố

Danh sách thi

13

TTDN Trường An

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

14

Cty XD&PT NNL 6

13h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

15

Miền Tây

13h00

TTSH-Miền Tây

Danh sách thi 

16

Trần Đại Nghĩa

13h00

TTSH-Miền Tây

Danh sách thi 

17

TTDN Bách Việt

8h00

TTSH-Bách Việt

Danh sách thi 

18

TTDN Tiến Thành

8h00

TTSH-Tiến Thành

Danh sách thi

19

Thái Bình Ôtô

8h00

TTSH-Hoàn Cầu

Danh sách thi   

20

Hoàn Cầu

13h00

TTSH-Hoàn Cầu

Danh sách thi

21

CĐ nghề Số 22

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 22

Danh sách thi

 

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 10/12/2018​​ ​ ​ ​​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thới gian

Địa điểm thi

Danh sách thi

MÔTÔ

1

Thế Giới (A2)

13h00

TTSH-Cao đẳng nghề Số 7

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Hoàng Gia

8h00

TTSH- Hoàng Gia

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Bà Huỳnh Thị Thu Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Hoàng Gia.

- Ông Mai Văn Khỏe - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Quốc Phong - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Ủy viên thư ký.

2

CĐ.GTVT TW 3 (TTSH)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quang Trưởng - Phó Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe.

- Ông Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Nguyễn Đình Lâm - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Trương Thị Thiên Phúc - Ủy viên thư ký.

3

CĐ.GTVT TW 3 (THNN)

8h00

TTSH-CĐ GTVT TW 3

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Đậu Xuân Văn - Giám đốc Trung tâm tin học ngoại ngữ.

- Ông Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Nguyễn Đình Lâm - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Trương Thị Thiên Phúc - Ủy viên thư ký.

4

Thành Công

8h00

TTSH-Thành Công

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Thanh Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Phạm Văn Nữ - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công.

- Ông Phạm Hoàng Phong - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Võ Văn Thích - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Thái Minh Hiếu - Ủy viên thư ký.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 11/12/2018​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thới gian

Địa điểm thi

Danh sách thi

ÔTÔ

1

Vi phạm

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Phùng Nam Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Trần Thị Kim Khuyên - Ủy viên thư ký.

2

Thống Nhất

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Phùng Nam Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Phạm Thành Danh - Phó Hiệu trưởng Trường dạy nghề tư thục lái xe Thống Nhất.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Trần Thị Kim Khuyên - Ủy viên thư ký.

3

CĐ.GTVT TP (08)

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Phùng Nam Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Trần Thị Kim Khuyên - Ủy viên thư ký.

4

Hùng Vương

8h00

TTSH-CĐ GTVT Th.phố

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Phùng Nam Châu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Trần Cao Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe.

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Phan Văn Dũng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Trần Thị Kim Khuyên - Ủy viên thư ký.

5

Ngọc Đức

8h00

TTSH-Củ Chi

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Trịnh Văn Minh - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Kim Thái Hồ - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Ngọc Đức.

- Ông Võ Đức Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lưu Thanh Trình - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Ông Nguyễn Huỳnh Tấn Tài - Ủy viên thư ký.

6

ĐH An ninh ND

8h00

TTSH-ĐH An ninh nhân dân

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Quang Dương - Giám đốc Trung tâm dạy nghề đào tạo và sát hạch lái xe.

- Ông Phạm Xuân Cương - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Lê Tuấn Anh - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Bà Hồ Thị Ngọc Thu - Ủy viên thư ký.

7

Miền Tây (A3)

8h00

TTSH-Miền Tây

Danh sách thi

1. Chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe.

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Đức Chỉnh - Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo nghề Miền Tây.

- Ông Nguyễn Văn Hoành - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Ông Trần Văn Hùng - Tổ trưởng tổ sát hạch.

- Ông Võ Minh Quốc - Ủy viên thư ký.

 

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web