Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 01 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 02 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 03 năm 2017.

-Lịch tổ chức sát hạch tháng 04 năm 2017.

Lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 17/08/2017​ ​ ​ ​

Số  TT

Đơn vị thi

Thời gian

Địa điểm thi

MÔTÔ

1

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương.

8g00

TTSH-Cao đẳng nghề số 7.
Danh sách thi

2

Trung tâm dạy nghề Thái Sơn.

13g00

TTSH-Cao đẳng nghề số 7.
Danh sách thi

3

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố

8g00

TTSH-Cao đẳng cảnh sát nhân sân II.

Danh sách thi

4

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe-Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III

13g00

TTSH - Trung tâm sát hạch lái xe-Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III
Danh sách thi

5

Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa

8g00

Trung tâm sát hạch lái xe-Miền Tây.
Danh sách thi

ÔTÔ

1

Trung tâm dạy nghề Thái Bình Ôtô

8g00

TTSHLX- Trung tâm sát hạch lái xe -Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố.
Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe   

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thái Bình Ôtô

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe.

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Quốc Hùng.

- Bà Huỳnh Thị Minh Hằng - Ủy viên thư ký.

2

Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 3

8h00

TTSH- Trung tâm sát hạch lái xe-Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố .
Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Bà Trương Thị Thiên Hương - Phó Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe   

2. Ủy viên:

- Ông Bùi Nam Lý - Giám đốc trung tâm dạy nghề và thực nghiệm cơ giới Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 3

- Ông Nguyễn Hậu Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Trần Quốc Hùng.

- Bà Huỳnh Thị Minh Hằng - Ủy viên thư ký.

3

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Nam Sài Gòn

8g00

Trung tâm sát hạch lái xe-Miền Đông.
Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hậu - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe   

2. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Nam Sài Gòn

- Ông Nguyễn Huy Toàn - Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lê Tuấn Anh.

- Ông Võ Đức Tuyên - Ủy viên thư ký.

4

Trung tâm dạy nghề Đồng Tiến

8g00

TTSH- Trung tâm sát hạch lái xe-Thành Công
Danh sách thi

1.Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe            

2. Ủy viên:

- Bà Trần Thị Ngọc Dung - Giám đốc Trung tâm dạy nghề Đồng Tiến

- Ông Trần Ái Việt - Phó Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe

- Tổ trưởng tổ sát hạch: Lưu Thanh Trình.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Ủy viên thư ký.

 
 
 
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web