Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 01 năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 02 năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 28/02/2019 đến ngày 03/02/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019.

-Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 03 năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 04 năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019.

-Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 5 năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/05/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/05/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/06/2019.

-Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 6 năm 2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019.

-Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe ô tô Tháng 7 năm 2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/08/2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019.

-Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 8 năm 2019.

-Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/09/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 9 năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019.

- Lịch tổ chức thi sát hạch lái xe Tháng 10 năm 2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019.

- Kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019.

 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web