Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông bộThứ 2, Ngày 16/11/2020, 09:10

Điều phối thi công theo địa bàn và theo lĩnh vực thi công giữa các đơn vị liên quan trên một tuyến đường giai đoạn 2021- 2025

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014; Hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn Thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Nhằm điều phối thi công theo địa bàn và theo lĩnh vực thi công giữa các đơn vị liên quan trên một tuyến đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố, tránh đào đường, tái lập mặt đường nhiều lần gây lãng phí và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân, của giao thông trong khu vực cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, Sở Giao thông vận tải giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị: Làm việc với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để cập nhật, bổ sung tiến độ và thông tin dự án vào phần mềm Hệ thống quản lý hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh các công trình dự kiến triển khai thi công trong giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh để để trích xuất danh mục các tuyến đường, đoạn đường thi công trùng lắp trong giai đoạn 2021 - 2025 và thông báo đến các Chủ đầu tư biết để có sự rà soát điều chỉnh. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai kế hoạch điều phối thi công của các chủ đầu tư có công trình thi công trên các đoạn đường, tuyến đường trùng lấp trên địa bàn Thành phố và có đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết và gửi về Sở Giao thông vận tải trong báo cáo trật tự an toàn giao thông hàng tháng. Trước mắt, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phối hợp thi công của các đơn vị trong năm 2020 theo Thông báo số 7697/TB-SGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về Thông báo danh mục các công trình có phạm vi thi công bị trùng lấp trên cùng đoạn đường, tuyến đường trong năm 2020 – năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cung cấp thông tin dự án và kế hoạch trung hạn của đơn vị trong giai đoạn 2021 – 2025 cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị trong tháng 11 năm 2020 để cập nhật vào phần mềm Hệ thống quản lý hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Vào tuần đầu tiên của mỗi quý phải có báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và Ủy ban nhân dân các quận, huyện (nếu có liên quan) xem xét, giải quyết.


Số lượt người xem: 10Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web