Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông bộThứ 2, Ngày 17/08/2020, 08:30

Tuyên truyền và thực hiện những nhiệm vụ của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
 Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 2838/UBND-NCPC ngày 28 tháng 7 năm 2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện một số nội dung sau:
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả những nhiệm vụ được phân công trong văn bản số 4009/UBND-NCPC ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, bảo đảm đúng nội dung, chất lượng, hiệu quả, phản ánh đúng thực tế, gắn với lộ trình triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hình thức tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, rộng rãi, linh hoạt với các hình thức, cách làm phù hợp với đặc điểm từng địa phương nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Gắn nhiệm vụ tuyên truyền triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, cơ quan, tổ chức, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẽ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nếu có xây dựng dự án, nhiệm vụ có liên quan đến việc tiến hành thu thập thông tin cơ bản về công dân thì cần trao đổi, thống nhất với Công an Thành phố để tránh trùng lặp, lãng phí.
 


Số lượt người xem: 6Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web