Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giao thông bộThứ 2, Ngày 09/12/2019, 10:05

Danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường trong năm 2020

Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã có Thông báo số 6215/TB-SGTVT về ban hành Danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường trong năm 2020.
Trong đó, Các tuyến đường, đoạn đường thuộc danh mục nêu trên được phép thi công xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật nhưng phải chấp hành theo đúng theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 16, Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào đường trên các tuyến đường, đoạn đường này sẽ do Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xem xét giải quyết theo phân cấp quản lý được quy định tại Khoản 1, Điều 9, Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.


Số lượt người xem: 64Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web