Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giao thông bộThứ 4, Ngày 20/11/2019, 14:45

Tăng cường chấp hành và xử lý nghiêm theo quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải về hướng dẫn Thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,
Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
1. Quy định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 đã có một số điều chỉnh nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đồng thời, tại văn bản số 6460/HD-SGTVT, Sở Giao thông vận tải đã hướng dẫn triển khai thực hiện chi tiết các nội dung này. Một số nội dung như:
- Khoản 7, Điều 15: “Tất cả khối lượng vật liệu phục vụ thi công không được tập kết trực tiếp trên vỉa hè, dưới lòng đường, phải đựng trong bao và chuyển ngay lên phương tiện vận tải để vận chuyển ra khỏi công trường.”; “trên địa bàn các Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, vật liệu rời phục vụ thi công phải chứa đựng trong bao; vật liệu ướt phục vụ thi công phải được chứa đựng trong bao, thùng chứa,... không để nước tràn ra lòng đường, vỉa hè.”
- Khoản 1, Điều 16: “Các cơ quan quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm rà soát, thống kê các dạng xử lý sự cố của ngành, cung cấp Quy trình xử lý các sự cố đối với từng ngành cho Sở Giao thông vận tải để công bố rộng rãi.”
- Phần III,  Phần IV,  Phần V, Phần VI văn bản Hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT của Sở Giao thông vận tải có hướng dẫn về: các yêu cầu về kỹ thuật khi thực hiện công tác đào và tái lập mặt đường; tiến độ thi công; các yêu cầu về công tác thi công; các yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao mặt bằng.
Tuy nhiên, việc chấp hành của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát vẫn thật sự chưa nghiêm. Tình trạng thi công không đúng theo quy định về tập kết, vận chuyển vật tư; không đúng theo giấy phép thi công được cấp, không đúng theo phương án tổ chức phân luồng giao thông được chấp thuận; tái lập sau thi công, sử dụng rào chắn thi công, biển công bố thông tin công trường không đúng quy định; bàn giao mặt bằng trước, sau khi thi công; tổ chức xử lý sự cố công trình không chấp hành theo quy định;… diễn ra thường xuyên và phổ biến.
2. Do đó, nhằm tăng cường chấp hành và xử lý nghiêm theo quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
2.1. Để xảy ra các tồn tại nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về các chủ đầu tư đã chưa làm hết vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, xử lý, chế tài đối với đơn vị thi công, tư vấn giám sát.
Do đó, đề nghị các chủ đầu tư cập nhật các quy định về thi công trên đường bộ, chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chấp hành đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trong thi công trên đường bộ đang khai thác; có biện pháp, hình thức chế tài cũng như rà soát điều chỉnh khối lượng công tác liên quan đến đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.
2.2. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải, đặc biệt các nội dung được đề cập tại Mục 1 văn bản này.
Xử lý theo hình thức tăng nặng các đơn vị chủ đầu tư, thi công, giám sát thường xuyên để xảy ra vi phạm, tái diễn sai phạm; rà soát và áp dụng các hình thức xử lý bổ sung thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ thi công chặt chẽ theo quy định.
2.3. Giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn: tăng cường tuần tra, giám sát việc chấp hành quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải để xử lý theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ về công tác bàn giao, tiếp nhận lại mặt bằng phục vụ thi công, sau khi thi công.
2.4. Giao Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ trong quá trình xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công tăng cường rà soát, kiên quyết không giải quyết các hồ sơ không xây dựng đầy đủ biện pháp, phương án theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải được đề cập tại Mục 1 văn bản này về tổ chức thi công, đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường.


Số lượt người xem: 270Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web