Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông bộThứ 2, Ngày 26/08/2019, 17:30

Tăng cường các giải pháp thi công trên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2526/UBND-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về tình hình rào chắn thi công công trình thiết yếu trên địa bàn thành phố;
Trên tinh thần cuộc họp sơ kết đánh giá tình hình thi công trên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong 06 tháng đầu năm 2019 vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại Sở Giao thông vận tải với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị: Ủy ban nhân dân các quận - huyện 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Củ Chi, Phú Nhuận, Tân Bình Tân Phú, Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Công an thành phố, Website Thành ủy TP.HCM, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (các cơ quan, đơn vị có mời nhưng không tham dự: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QLDA đường sắt đô thị, Ban QLDA ĐTXD hạ tầng đô thị, Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Viễn thông thành phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 3, 12, Cần Giờ, Gò Vấp, Nhà Bè, Hóc Môn);
Căn cứ một số tồn tại, bất cập, đánh giá nguyên nhân trong công tác thi công trên phạm vi bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ trong 06 tháng đầu năm 2019, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong thi công trên phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải đề nghị:
1. Các chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thi công:
- Chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công để rút ngắn tối đa thời gian chiếm dung mặt đường.
- Phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban mặt trật tổ quốc Việt Nam TPHCM, thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát cộng đồng tại phường, xã nhằm phổ biến thông tin về dự án (tiến độ, vướng mắc, các bước đang triển khai,…) để người dân khu vực, người tham gia giao thông, các báo, đài được biết và giám sát.
- Nghiêm túc việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, tuân theo đúng nội dung giấy phép được cấp có thẩm quyền cấp; nâng cao vai trò của chủ đầu tư, tư vấn giám sát trong công tác tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công; đảm bảo về năng lực nhân sự, phương tiện, thiết bị thi công;
- Đảm bảo phương án thi công có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công; hạn chế tình trạng phải cấp lại giấy phép thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu đường bộ để rút ngắn thời gian chiếm dụng mặt đường; 
- Khi đề nghị cấp mới (cấp lại) giấy phép thi công tại cùng một vị trí lưu ý giải trình rõ nguyên nhân, cùng giải pháp đề xuất.
- Đối với người điều tiết giao thông: yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường lực lượng có chuyên môn hoặc phối hợp với Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong, chính quyền địa phương hỗ trợ nhằm đảm bảo công tác điều tiết giao thông.
- Các công trình hiện đang vướng công trình ngầm, chướng ngại vật, mũi khoan gặp sự cố, đề nghị các chủ đầu tư rà soát tổng thể, có đánh giá và báo cáo giải pháp, tiến độ xử lý. Trường hợp thời gian xử lý trên 15 ngày phải hoàn trả mặt bằng, đảm bảo giao thông, trừ một số trường hợp đặc biệt không thể tháo dỡ.
- Các công trình có duy trì rào chắn thi công theo Mục 11, Phần V, Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2018 phải bố trí camera theo dõi tại đầu và cuối mỗi phân đoạn rào chắn, cung cấp đường truyền và kết nối vể Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn để Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn chia sẽ thông tin cho đơn vị quản lý đường bộ theo phân cấp.
- Lưu ý thực hiện đúng các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về vận chuyển, tập kết vật liệu thi công tại Điều 15, Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2526/UBND-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về tình hình rào chắn thi công công trình thiết yếu trên địa bàn thành phố.
- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi điều khiển phương tiện xe 02 bánh lưu thông trên vỉa hè, đặc biệt xung quanh các vị trí có rào chắn thi công
- Tăng cường phổ biến cho người dân địa phương, người tham gia giao thông được biết về tình hình triển khai, các vướng mắc của các dự án đang triển khai trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
3. Công an thành phố: chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi điều khiển phương tiện xe 02 bánh lưu thông trên vỉa hè, đặc biệt xung quanh các vị trí có rào chắn thi công.
4. Thanh tra Sở Giao thông vận tải:
- Kiên quyết thu hồi giấy phép thi công và xử phạt theo quy định đối với những trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm hành chính và áp dụng hình thức xử phạt tăng nặng đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thường xuyên để xảy ra sai phạm, tái phạm.
- Kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ đầu tư sử dụng rào chắn thi công không đảm bảo an toàn giao thông, theo quy định.
- Xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thi công không thực hiện các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông vận tải về rào chắn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị (theo mẫu rào chắn thi công trên địa bàn thành phố được ban hành tại Văn bản số 6460/HD-SGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải) và công tác thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; kịp thời báo cáo kết quả chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, công tác khắc phục để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền từ chối tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thi công.
- Trong công tác kiểm tra, chủ động phối hợp các chủ đầu tư cập nhật các công trình đã được cấp giấy phép nhưng không thi công hoặc đang tạm ngưng cùng các nguyên nhân liên quan vào báo cáo về tình hình thi công hàng tháng cho Sở Giao thông vận tải.
5. Các đơn vị, Phòng ban tiếp nhận, giải quyết cấp giấy phép thi công tại Sở Giao thông vận tải.
- Tăng cường theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 5269/SGTVT-PC ngày 16 tháng 7 năm 2019). Cụ thể đối với đề xuất tăng nặng mức xử lý vi phạm tại Điều 13. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công, bảo trì công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ để có hướng dẫn chi tiết kỹ thuật về tổ chức thi công, tái lập nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thi công trên đường bộ đang khai thác.
- Đẩy nhanh tiến độ chuyển dữ liệu bản đồ vị trí rào chắn, giấy phép thi công các công trình đang thi công; các công trình dự kiến thi công trong năm 2019, 2020 lên Cổng Thông tin giao thông TP.HCM; cập nhật vị trí công trình trên bản đồ vào phần mềm cấp giấy phép thi công.
- Rà soát, hoàn chỉnh các Hướng dẫn về công tác chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (thay thế Công văn số 2424/SGTVT-CTN ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Sở Giao thông vận tải).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp và báo cáo Sở Giao thông vận tải để giải quyết hoặc để đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.


Số lượt người xem: 517Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web