Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông bộThứ 3, Ngày 19/02/2019, 14:25

Phê duyệt dự toán kinh phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu và đường vào cầu và tuyến đường Rừng Sác trên địa bàn huyện Cần Giờ, năm 2019

Ngày 19/02, Sở Giao thông vận tải phê duyệt dự toán kinh phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu và đường vào cầu và tuyến đường Rừng Sác trên địa bàn huyện Cần Giờ – năm 2019 như sau:

1.     Công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu và đường vào cầu và tuyến đường Rừng Sác trên địa bàn huyện Cần Giờ – năm 2019.

2.     Địa điểm: huyện Cần Giờ.

3.     Đơn vị quản lý: Khu Quản lý Giao thông đô thị số 04.

4.     Đơn vị lập dự toán: Khu Quản lý Giao thông đô thị số 04.

5.     Giá trị dự toán: 22.215.264.497  đồng.

6.     Nguồn vốn: Kinh phí duy tu giao thông (duy tu cầu và đường).

7.     Thời gian thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình: năm 2019.

Theo đó, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 04 chịu trách nhiệm:

- Giá trị dự toán kinh phí được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá theo hợp đồng đã được ký kết giữa Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 với các nhà thầu, do đó Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 chịu trách nhiệm về khối lượng, đơn giá theo Hợp đồng đã được ký kết.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu và đường vào cầu và tuyến đường Rừng Sác trên địa bàn huyện Cần Giờ – năm 2019  theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; quản lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan;

- Trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra các trường hợp phát sinh (tăng, giảm) khối lượng so với dự toán kinh phí được phê duyệt, Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 phải tiến hành thương thảo với nhà thầu, thực hiện các thủ tục về phát sinh khối lượng theo thỏa thuận tại hợp đồng đã ký kết và các quy định  có liên quan;

- Đảm bảo tính chính xác và phù hợp của các số liệu về khối lượng, đơn giá trong hồ sơ dự toán kinh phí do đơn vị lập và trình duyệt.


Số lượt người xem: 59Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
    
    
    
    
   • Những điểm mù chết người quanh xe container
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
   • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
   Liên kết web