Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông bộThứ 2, Ngày 18/02/2019, 14:10

Phê duyệt dự toán kinh phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu và đường vào cầu trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh năm 2019

Ngày 18/02, Sở Giao thông vận tải ra Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích  công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu và đường vào cầu trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh năm 2019, như sau:

1. Công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu và đường vào cầu trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh năm 2019.

2. Địa điểm: Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh.

3. Đơn vị quản lý: Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2.

4. Đơn vị lập dự toán: Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2.

5. Giá trị dự toán: 47.428.037.434 đồng.

6. Nguồn vốn: Kinh phí duy tu giao thông (duy tu cầu).

7. Thời gian thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình: năm 2019.

Theo đó, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 02 chịu trách nhiệm:

- Giá trị dự toán kinh phí được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá theo hợp đồng đã được ký kết giữa Khu Quản lý giao thông đô thị số 02 với các nhà thầu, do đó Khu Quản lý giao thông đô thị số 02 chịu trách nhiệm về khối lượng, đơn giá theo Hợp đồng đã được ký kết;

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu và đường vào cầu trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh –năm 2019 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; quản lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan;

- Trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra các trường hợp phát sinh (tăng, giảm) khối lượng so với dự toán kinh phí được phê duyệt, phải tiến hành thương thảo với nhà thầu, thực hiện các thủ tục về phát sinh khối lượng theo thỏa thuận tại hợp đồng đã ký kết và các quy định có liên quan;

- Đảm bảo tính chính xác và phù hợp các số liệu về khối lượng, đơn giá trong hồ sơ dự toán kinh phí do đơn vị lập và trình duyệt.


Số lượt người xem: 56Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
    
    
    
    
   • Những điểm mù chết người quanh xe container
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
   • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
   Liên kết web