Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao thông bộThứ 7, Ngày 05/01/2019, 10:00

Triển khai thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018

Căn cứ Điều 3, Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND). Theo đó, Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) khẩn trương nghiên cứu tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật; thời gian thực hiện trước ngày 14/12/2018.
Về nội dung này, ngày 12 tháng 12 năm 2018 Sở Giao thông vận tải đã tổ chức buổi họp tổ chức thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND, các đơn vị tham dự bao gồm: Ban An toàn giao thông Thành phố, Công an Thành phố, Sở Tư pháp, Phòng kiểm soát thủ tục hành chính (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) và Thanh tra Sở Giao thông vận tải.
Về nội dung trao đổi trong cuộc họp: Sở Giao thông đã đưa ra 02 phương án để nghiên cứu thực hiện như sau:
-    Phương án 1:
+ Bãi bỏ các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và các Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND.
+ Đưa các đối tượng được xem xét cấp phép đã bị bãi bỏ tại các Điều 6, Điều 7 vào khoản 2, Điều 1 (Các đối tượng không bị điều chỉnh bởi quy định này) Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND.
+ Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các đối tượng được lưu thông trong thời gian hạn chế đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng.
-    Phương án 2:
+ Bãi bỏ các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và các Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND.
+ Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Tổ chức hướng dẫn và xem xét, thông qua Phương án lưu thông vào giờ cấm, đường cấm, dừng, đỗ xe trên các tuyến đường trên cơ sở đề nghị của các cá nhân, Doanh nghiệp phục vụ dịch vụ công ích và các hàng hóa mang tính chất liên tục, kịp thời bị ảnh hưởng bởi Quy định này đảm bảo công tác kéo giảm ùn tắc và trật tự an toàn giao thông.
Trên Tinh thần tại cuộc họp trên, các đơn vị dự họp cơ bản thống nhất nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố Phương án 1.
Mặc khác, ý kiến của Sở Tư pháp tại cuộc họp đề nghị dự thảo Quyết định nêu trên phải tuân thủ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, cần nhiều thời gian để thực hiện các bước: dự thảo, lấy ý kiến các đơn vị liên quan, trình thẩm định, giải trình, tiếp thu ý kiến.
Từ ngày 06/12/2018, Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND có hiệu lực, các đối tượng được xem xét cấp phép trước đây sẽ không được tiếp tục cấp phép lưu thông vào khu vực nội đô Thành phố. Vì vậy, sẽ dẫn đến nhiều phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vì ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp.
Từ các vấn đề trên, Giao Sở Giao thông vận tải kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố:
1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND theo Phương án 1 đúng với quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Trong thời gian chờ điều chỉnh Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND.


Số lượt người xem: 342Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
    
    
    
    
   • Những điểm mù chết người quanh xe container
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
   • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
   • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
   • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
   • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
   Liên kết web