Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hoạt động khácThứ 5, Ngày 11/06/2020, 17:00

Tình hình xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố

Căn cứ chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 3191/VP-KT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của về việc triển khai thực hiện Thông báo số 971A-TB/VPTU của Văn phòng Thành ủy, trong đó :“Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Tổ công tác của thành phố để tổ chức học tập kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng và xây dựng đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố; trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét để trình Hội đồng nhân dân thành phố…”

Căn cứ chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại phiếu chuyển số 23189/VP-KT ngày 04 tháng 5 năm 2020, trong đó“Đề nghị Sở Giao thông vận tải dự thảo văn bản để Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực Thành ủy (trong đó nêu rõ lý do chậm trễ, dự kiến hoàn thành…) theo đề nghị tại Công văn số 3191VP-KT ngày 17/4/2020, gửi về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 05 tháng 4 năm 2020”,

Thực hiện đề nghị tại các công văn nêu trên, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng trong việc việc xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 05 năm 2020 với sự tham gia của 14/18 thành viên Tổ công tác (Vắng thành viên của Sở Tư pháp, Sở Công thương, Ban đô thị- Hội đồng nhân dân TP và 1 thành viên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn). Lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Hải quan thành phố Hải Phòng đã nhiệt tình hỗ trợ, bố trí sắp xếp thời gian làm việc với Đoàn tại trụ sở cũng như hướng dẫn đi thực tế các điểm thu và quản lý thu tại các cửa khẩu cảng biển nhằm làm rõ các cơ sở pháp lý, quá trình xây dựng và triển khai Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển của thành phố Hải Phòng.

Sau chuyến đi, Sở Giao thông vận tảỉ đã có văn bản số 6732/SGTVT-TC ngày 09 tháng 6 năm 2020 về tình hình xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

 Đính kèm văn bản số 6732/SGTVT-TC.

 


 


Số lượt người xem: 222Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web