Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động khácThứ 2, Ngày 27/04/2020, 10:20

Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

Thực hiện Kết luận số 587-KL/TU ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sử dụng nguồn dư phòng ngân sách chi cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ chính sách cho một số đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 và hỗ trợ chính sách cho một số đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 và ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ tại tờ trình số 1412/TTr-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2020 về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 587-KL/TU ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp; đặc biệt trong tình hình thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ; Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 1456/UBND-KT ngày 21 tháng 4 năm 2020 về việc điều chỉnh hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo: Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý (gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức), như sau:

 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,00: điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ năm 2020.

 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3,00 trở xuống: điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ năm 2020.

 

- Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Đính kèm văn bản số 1456/UBND-KT.Số lượt người xem: 86Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web