Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động khácThứ 3, Ngày 25/02/2020, 16:40

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2020 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

 

Chính Phủ ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2020 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ, theo đó:

 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 

- Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012  của Chính Phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

 

- Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012  của Chính Phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

 

- Nghị định số 28/2016NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính Phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012  của Chính Phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

 

Tổ chức thực hiện:

 

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định về việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc Trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về phí, ngân sách nhà nước. Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được nộp toàn bộ vào ngân sách Trung Ương, sử dụng để quản lý, bảo trì đường bộ.

 

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tai2chinh1 báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021.

 

- Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý các vấn đề về tổ chức, hoạt động, tài chính của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương theo quy định của pháp luật khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xử lý các vấn đề về tổ chức, hoạt động, tài chính của Quỹ bảo trì đường bộđịa phương theo quy định của pháp luật khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung Ương hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

 


Số lượt người xem: 11Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web