Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khối kinh tế tập thểThứ 5, Ngày 31/10/2013, 08:10

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2013, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của khu vực kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Cần, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hà, thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện các Sở ban ngành, quận-huyện và các Hợp tác xã, Liên hiệp HTX.

 

 
Tham dự hội nghị, Sở Giao thông vận tải đã có bài tham luận liên quan đến công tác quản lý khối hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng công-ten-nơ được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là 131 đơn vị (chiếm 15% tổng số các đơn vị tham gia kinh doanh vận tải), tương ứng với 12.719 xe (chiếm khoảng 47% tổng số xe). Với kết quả đạt được của các hợp tác xã kinh doanh vận tải khá khả quan như: Về thị phần đảm nhận: đảm nhận gần 80% nhu cầu đi lại bằng xe buýt và trên 80% nhu cầu vận tải hàng hoá bằng ôtô; Đối với hợp tác xã tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, trong thơi gian qua Sở Giao thông vận tải đã thực hiện công tác tái cấu trúc các Hợp tác xã vận tải xe buýt tham gia hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá có quy mô nhỏ lẻ và năng lực yếu kém, nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành. Qua gần 7 năm thực hiện chương trình kể từ năm 2006 đến nay, đã giảm từ 34 đơn vị tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá đến ngày 31/12/2012 chỉ còn 15 đơn vị (giảm hơn 55% so với năm 2006) và hiện nay chỉ còn 12 đơn vị (trong đó chỉ còn 9 Hợp tác xã tham gia hoạt động xe buýt có trợ giá). Tất cả bà con xã viên của các Hợp tác xã được tái cấu trúc trong thời gian qua, đều được tiếp tục tham gia hoạt động xe buýt với thu nhập ổn định. Ngoài ra, với chủ trương của thành phố trợ giá ổn định cho hoạt động xe buýt nên Liên hiệp Hợp tác xã vận tải thành phố, Hợp tác xã vận tải số 28 và Hợp tác xã vận tải 19/5 cũng đã mạnh dạn đầu tư 43/64 xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (CNG) đã qua sử dụng dưới 5 năm, để thay thế một số xe cũ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên các tuyến 33, 104 và 151.
Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện một số hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải đã xảy ra một số vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP như:
- Không có trạm bảo dưỡng sửa chữa phương tiện hoặc chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe, mà việc này thường Hợp tác xã khoán trắng cho xã viên thực hiện.
- Các xe đăng ký chủ yếu thuộc sở hữu của xã viên nên Hợp tác xã thường thực hiện việc ký cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nhưng chỉ mang tính hình thức; Mặc dù, có quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã. Tuy nhiên, thực tế các Hợp tác xã vẫn thực hiện theo mô hình dịch vụ hỗ trợ, xã viên trực tiếp quản lý, sử dụng khai thác để kinh doanh vận tải, hàng tháng nộp tiền phí dịch vụ về Hợp tác xã.
- Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe đều có hợp đồng lao động bằng văn bản với Hợp tác xã và xã viên nhưng chỉ là hình thức; Hợp tác xã không trả lương, không quản lý lái xe và nhân viên phục vụ trên xe mà do xã viên tự trả, tự quản lý; Hợp tác xã không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.
- Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác; Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 03 (ba) năm trở lên; Đảm bảo và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải cũng là một khó khăn lớn cho các Hợp tác xã vận tải. Tuy nhiên, thực tế các Hợp tác xã có Ban Quản trị, Ban Chủ nhiệm đều không đáp ứng điều kiện này mà chỉ thực hiện bổ nhiệm nhân sự mang tính hình thức nhằm hợp thức hóa theo quy định.
- Nơi đỗ xe: xã viên thường tự chịu trách nhiệm việc bố trí chỗ đậu đỗ xe, ngoại trừ các đơn vị tham gia kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định và xe buýt có thể ký hợp đồng với các bến xe khách và các bãi đỗ, điểm trung chuyển xe buýt,…
- Công tác theo dõi an toàn giao thông chưa được quan tâm và theo dõi đúng mức, mặc dù các hợp tác xã có thành lập bộ phận theo dõi theo quy định. Chưa quan tâm đến việc bố trí nhân sự theo dõi, kiểm tra và xử lý các trường hợp xe vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình (đặc biệt là lỗi chạy quá tốc độ quy định) để nhắc nhở và chấn chỉnh.
Qua đó cho thấy, đến nay chất lượng tổ chức hoạt động của đa số Hợp tác xã vẫn thực hiện quản lý theo “mô hình dịch vụ hỗ trợ” không phù hợp với Luật Hợp tác xã mới năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.
Qua đó, Sở Giao thông vận tải đã có định hướng và kiến nghị phát triển khối kinh tế tập thể trong thời gian tới: Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Liên minh Hợp tác xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt sâu rộng chỉ đạo của Đảng về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế tập thể, tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012; Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với khu vực quản lý kinh tế tập thể Hợp tác xã ngành giao thông vận tải. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác xã (quận-huyện) với cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải); Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc các hợp tác xã vận tải tham gia hoạt động xe buýt có trợ giá có quy mô nhỏ, năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế để nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý tập trung, đến năm 2015 giảm còn 7 đến 10 đơn vị (kể cả các Công ty) và thực hiện công tác củng cố các hợp tác xã khác theo chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, khuyến khích các Hợp tác xã đầu tư thay thế xe buýt mới đáp ứng tiêu chuẩn ngành. Trong đó, ưu tiên việc đầu tư thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (CNG) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút thêm hành khách đi lại; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của khối kinh tế tập thể ngành giao thông vận tải để đảm bảo cho các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố khi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, nhằm bảo vệ quyền lợi cho hành khách và đảm bảo công tác an toàn giao thông.
 

 

Đ/c Lê mạnh Hà Phó Chủ tịch UBND TP triển khai kết luận 56-KL/TW

 

 

Đ/c Dương Hồng Thanh báo cáo tham luận tại Hội nghị

 

 

UBND TP khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc


Số lượt người xem: 152Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web