Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khối kinh tế tập thểThứ 3, Ngày 26/02/2013, 11:05

Về Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017 của Hợp tác xã vận tải 19/5

Ngày 28/01/2013, Hợp tác xã vận tải 19/5 đã tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017 với sự tham dự của Đại diện: Sở Giao thông vận tải, Liên minh HTX thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và cùng toàn thể xã viên HTX vận tải 19/5. Với nội dung như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2007 – 2012)

 

I. Khái quát đặc điểm tình hình.

Thực hiện nghị quyết đại hội xã viên nhiệm kỳ III (2007 – 2012), BQT HTX Vận tải 19/5 từng bước lãnh đạo HTX hoạt động ngày càng ổn định, đời sống vật chất của xã viên, lái xe, tiếp viên được cải thiện.

Với tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình kinh tế cả nước nói chung và của Thành phố nói riêng còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Giá nhiên liệu và một số chi phí khác ngày càng tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của xe buýt.

HTX luôn được sự quan tâm, giúp đở của UBND Huyện Hóc môn, Sở GTVT, Liên minh HTX TPHCM, Trung tâm điều hành xe buýt TP, Liên hiệp HTX vận tải TP

Các xe buýt thuộc dự án 1.318 xe buýt do HTX quản lý bước vào những năm sử dụng thứ 7 – 8 đã bắt đầu xuống cấp, cần phải tu bổ sửa chữa thường xuyên để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Với nhiều đơn vị vận tải cùng hoạt động xe buýt với nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, do đó đơn vị muốn vững mạnh đòi hỏi phải có năng lực và kinh nghiệm quản lý. Được sự tin tưởng của xã viên HTX vận tải 19/5, BQT đã chủ động, mạnh dạn xây dựng nhiều kế hoạch, chủ trương củng cố hoạt động của xe buýt nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành, đáp ứng các chỉ tiêu vận tải của ngành và yêu cầu phát triển của HTX.

Kết quả qua nhiều đợt tái cấu trúc theo chủ trương của Thành phố, HTX Vận tải 19/5 là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận luồng tuyến và xã viên từ những HTX này đã tạo sự an tâm, hiệu quả hơn khi về hoạt động tại HTX.Qua đó, chứng minh được sự tin tưởng, đồng lòng của tập thể xã viên và cán bộ công nhân viên HTX.

II. Kết quả thực hiện

1. Phương tiện, sản lượng thực hiện và luồng tuyến

1.1 Phương tiện và sản lượng: HTX có 434 xe các loại vận chuyển 65,80 triệu lượt hành khách/năm chiếm 23% tổng sản lượng toàn hệ thống.

1.2. Luồng tuyến: HTX đang đảm nhận hoạt động 26 tuyến xe buýt. Trong đó có 18 tuyến xe buýt có trợ giá và 08 tuyến xe buýt không trợ giá

Một số thay đổi quan trọng trong nhiệm kỳ qua:

Năm 2007, tổng số phương tiện HTX quản lý là 311 xe, hoạt động trên 14 tuyến xe buýt (Trong đó có 11 tuyến xe buýt có trợ giá và 03 tuyến xe buýt không trợ giá). Đạt sản lượng 39.99 triệu lượt hành khách/năm.

Năm 2008, với chủ trương tái cấu trúc, ngày 1/1/2008 HTX Vận tải 19/5 mạnh dạn tiếp nhận tuyến và phương tiện của HTX Tấn Hiệp khai thác (tuyến số 86 – 626). Nâng tổng số tuyến HTX khai thác lên 19 tuyến trong đó có 13 tuyến xe buýt có trợ giá và 6 tuyến xe buýt không trợ giá. Nâng tổng số phương tiện 319 xe với sản lượng đạt 52.3 triệu lượt hành khách/năm.( Trong đó do tuyến 94 tách thành 2 tuyến: 66 và 94, tăng thêm 03 tuyến không trợ giá).

Năm 2009, ngày 24/04/2009 Sở GTVT đã ban hành quyết định số 1122/QĐ-SGTVT, 1123/QĐ-SGTVT và văn bản số 396/SGTVT-VTCN, qua đó từ 1/5/2009 toàn bộ các tuyến xe buýt do HTX Du lịch Củ Chi đảm nhận được giao lại cho HTX Vận tải 19/5 tiếp tục đảm nhận khai thác (tuyến số 83 – 623, 107, 702, 50% xe hoạt động trên tuyến 126). Nâng tổng số phương tiện 356 xe với sản lượng đạt được 60.9 triệu lượt hành khách/năm.

Năm 2010, tháng 02/2010 HTX tiếp nhận phương tiện và luồng tuyến từ HTX Du lịch số 22 chuyển qua (tuyến 03 và tuyến số 33); tiếp tục tháng 10/2010 HTX tiếp nhận phương tiện và luồng tuyến từ HTX số 16 (tuyến số 41 và số 49). Nâng tổng số phương tiện 411 xe với sản lượng đạt được 80 triệu lượt hành khách/năm.

Năm 2011, căn cứ vào quyết định số 2275/QĐ-TT và 2276/QĐ-TT ngày 14/12/2011 về việc thay đổi chủng loại phương tiện và điều chỉnh số chuyến trên một số tuyến xe buýt do sự cố Cầu Kiệu hạ tải trọng (tuyến số 03 từ B80 thành B55 – Samco, tuyến 107 từ B55 – Samco thành B40). Bố trí các xe B80 Transinco3/2 sang hoạt động các tuyến 24, 33, 150. Năm 2011 tổng số phương tiện không tăng thêm, sản lượng đạt 59 triệu lượt hành khách/năm.

Năm 2012, nhằm thay thế dần các phương tiện đã cũ kỷ, xuống cấp, nâng cao chất lượng thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật mới của đoàn phương tiện HTX, đồng thời tăng thị phần vận tải, đặc biệt thu hút hành khách đi lại (trong khi đề án đầu tư mới 1680 xe buýt giai đoạn 2012 – 2015, UBND TpHCM chưa phê duyệt). Từ 4/7/2012 HTX đã đầu tư và đưa vào hoạt động 25 xe buýt B60 mới đạt tiêu chuẩn khí thải EURO III, sàn bán thấp trên tuyến số 122. Nâng tổng số phương tiện 434 xe, đạt sản lượng 65.8 triệu lượt hành khách/năm.

2. Bộ máy quản lý và người lao động:

Đến nay tổng số lao động trực tiếp và gián tiếp: 1.314 người trong đó 1.011 người đã ký hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (chiếm tỉ lệ 77%), số còn lại chưa ký hợp đồng lao động chủ yếu là lái xe, tiếp viên mới và một số lái xe tiếp viên hoạt động chưa ổn định. Trong đó, có 14 người có trình độ Đại học.

Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên gián tiếp: 7.000.000 đồng/tháng. Trong đó cấp trưởng phòng có mức lương từ 11.000.000 đồng/tháng.

Thu nhập bình quân của lái xe: B80: 10.000.000 đồng/tháng và B40, B55- samco : 8.000.000 đồng/ tháng

Thu nhập bình quân của tiếp viên: 5.000.000 – 6.000.000 đồng/tháng.

3. Chi bộ Đảng và Đoàn thể.

3.1 Chi bộ HTX Giao thông vận tải

HTX Vận tải 19/5 hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi bộ HTX Giao thông vận tải. Tổng số đảng viên hiện nay trong Chi bộ có 14 đồng chí, trong đó có 13 đồng chí là đảng viên chính thức và 01 đồng chí là đảng viên dự bị. Đa phần các đồng chí đều đảm nhận những vị trí lãnh đạo, chủ chốt

Đảng viên trong HTX thực sự gương mẫu, có lập trường, quan điểm vững vàng. Kịp thời báo cáo, tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công nhân viên, người lao động, thông tin tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nhất là các vấn đề “nóng”, mới, mang tính thời sự; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng viên không vi phạm kỷ luật, hàng năm đều phân tích chất lượng đảng viên, đạt 100% đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, được quần chúng tín nhiệm.

3.2 Đoàn thể

Được sự giúp đỡ của Liên đoàn lao động Huyện Hóc Môn, Chi bộ HTX Giao thông vận tải, BQT – BKS HTX đã tạo mọi điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Hằng năm công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, trong năm 2012 đạt vững mạnh xuất sắc.

BCH luôn quan tâm đến đời sống của đoàn viên, xã viên và người lao động. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Đầu tư và phát động phong trào văn thể mỹ, phong trào lái xe an toàn, phục vụ hành khách tốt… Đề nghị và kết hợp cùng BQT HTX chăm lo phúc lợi xã viên khi gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh; hổ trợ đoàn viên, xã viên và người lao động khi ốm đau, gia đình có đám tang hoặc tai nạn nghề nghiệp,… đúng theo quy chế HTX.

4. Cơ sở hạ tầng, bến bãi

Nhằm tạo điều kiện cho xe buýt có bãi lưu đậu an toàn, HTX mạnh dạn đầu tư sửa chữa bến bãi Hóc Môn, thuê mướn thêm mặt bằng làm bãi đậu xe buýt, tiếp nhận quản lý các đầu bến do Nhà nước giao quản lý khai thác như:

Bến xe buýt Hiệp Thành; Bến xe buýt Quang Trung; Bến xe buýt Tân Quy, Bến xe buýt Xuân Thới Sơn, bến xe buýt Tân Vạn…..với tổng chi phí đầu tư, nâng cấp, sửa chữa là 960.000.000 đồng

Xây dựng lại văn phòng làm việc đảm bảo đủ tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc đạt hiệu quả, năng suất cao

5. Tình hình xử lý vi phạm nội quy:

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kịp thời ngăn chặn các sai trái trong lực lượng lao động (lái xe, tiếp viên), ngoài việc Trung tâm kiểm tra, đội kiểm tra của HTX thường xuyên bố trí nhân viên kiểm tra trên các tuyến, kịp thời xử lý những vi phạm phát sinh, kết quả kiểm tra xử lý trong nhiệm kỳ.

6. Công tác bảo dưỡng sửa chữa phương tiện

Phương tiện qua nhiều năm sử dụng đa phần đã xuống cấp, cần phải bảo dưỡng sửa chữa nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Trước tình hình khó khăn chung, HTX Vận tải 19/5 mạnh dạn ứng vốn cho xã viên mượn, kịp thời tu bổ sửa chữa phương tiện.

Thành lập phòng cung ứng dịch vụ, đầu tư nâng cấp xưởng sửa chữa thuộc HTX, lập tổ theo dõi, kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa  phương tiện nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn khi hoạt động.

Kết quả: Xã viên tin tưởng và chấp hành sự điều động theo kế hoạch duy tu bảo dưỡng sửa chữa phương tiện của HTX, đến nay đoàn phương tiện do HTX quản lý đều đảm bảo đủ chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ vận tải hành khách công cộng.

7. Công tác quản lý điều hành.

Từ cuối năm 2008, hầu hết các tuyến xe buýt có trợ giá của HTX đều thực hiện đúng theo chủ trương của Sở GTVT TpHCM là bình quân doanh thu vé theo chuyến trên từng tuyến. Đồng thời HTX đã thực hiện việc cố định phương tiện trên một số tuyến và thực hiện hỗ trợ thu nhập giữa tuyến có thu nhập cao sang tuyến có thu nhập thấp hơn nhằm ổn định thu nhập của xã viên. Từ đó xã viên đều an tâm hoạt động, đồng thời phát huy tính cộng đồng trách nhiệm trong nội bộ xã viên.

Thực hiện tốt việc thanh toán các khoản vay đối với các tổ chức tín dụng trong đầu tư phương tiện (bảo lãnh nợ từ 250 tỷ đồng đến nay chỉ còn 25 tỷ đồng).

HTX thực hiện trực tiếp chi trả lương cho lái xe tiếp viên trên 13/18 tuyến xe buýt có trợ giá, nhằm hạn chế chi phối quyền hạn, tác động tiêu cực từ xã viên, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của lái xe, tiếp viên.

Thực hiện theo nghị định số 91/2009/CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ, đến nay toàn bộ xe buýt đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS) và áp dụng công nghệ này vào việc quản lý điều hành xe buýt.

Thực hiện sử dụng thùng tiền bán vé bán tự động trên một số tuyến như tuyến 66, 145, 122 kết hợp với hệ thống thông báo rao trạm tự động thông qua GPS.

Giữa năm 2012, Ban quản trị HTX Mạnh dạn thí điểm mô hình quản lý tập trung đối với phương tiện ngoài dự án được đầu tư mới bao gồm: tập trung công tác quản lý, điều hành, phân phối lợi nhuận, quản lý phương tiện, tập trung sửa chữa phương tiện, bảo dưỡng sửa chữa đúng định kỳ…

Kết quả, xã viên rất tin tưởng, đồng tình thực hiện thí điểm thành công mô hình quản lý tập trung trên tuyến xe buýt số 122 từ tháng 11/2012 ( 25 phương tiện B60 được đầu tư mới và chính thức hoạt động vào 4/7/2012), đây là điều khả quan để BQT HTX tiếp tục nhân rộng đối với các tuyến.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của lái xe, tiếp viên hoạt động trên các tuyến, chăm sóc khách hàng và làm hài lòng hành khách đi xe buýt, khuyến khích người dân tích cực phản ánh các lỗi vi phạm của lái xe, tiếp viên, nâng cao hiệu quả trong hoạt động vận tải hành khách công cộng. Ngoài thông tin do ngành quy định, HTX đã thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ miễn cước ở người gọi (gọi tắt là dịch vụ 1800) thông qua số điện thoại đường dây nóng 18001557 để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, tiếp nhận phản ánh của hành khách. Kết quả tỷ lệ phục vụ hành khách kém giảm hẳn

8. Công tác tuyển dụng và đạo tạo lái xe, tiếp viên:

Hàng năm, HTX tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, tiếp viên và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đem lại sự hài lòng cho hành khách. Tập huấn đạo đức người lái xe, tuyên truyền luật giao thông đường bộ nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra.

Việc tuyển dụng lái xe, tiếp viên được thực hiện nghiêm túc, đối với lái xe, tiếp viên mới tuyến dụng phải trải qua thời gian thực tập, thử tay nghề, mức độ am hiểu hoạt động của xe buýt thông qua nội quy của HTX trước khi được tiếp nhận chính thức. Đa số người lao động được tuyển dụng mới phải có trình độ từ cấp III trở lên.

Đối với lái xe, tiếp viên vi phạm kỷ luật, HTX tổ chức cho kiểm tra nội quy của HTX, của ngành và luật giao thông đường bộ bằng phương pháp trắc nghiệm. Với phương pháp này đã mang tính giáo dục cao, từ đó hạn chế được tình hình vi phạm đối với lực lượng lái xe, tiếp viên.

* Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, HTX đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ Bộ GTVT, Liên minh các HTX Việt Nam, UBND TPHCM, Sở GTVT TPHCM, Liên minh các HTX TPHCM, UBND Huyện Hóc môn…

III. Thuận lợi và hạn chế tồn tại

1. Thuận lợi

Ngành Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang được Thành phố đặc biệt quan tâm và ưu tiên phát triển

Chủ trương của Sở GTVT về việc tái cấu trúc kể từ năm 2008 là khó khăn thử thách về tính trách nhiệm và năng lực quản lý điều hành. Đồng thời đó cũng là cơ hội phát triển đối với những HTX có năng lực quản lý tốt.

Ban quản trị đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, xã viên hoạt động ổn định, tính cộng đồng ngày càng nâng cao. Lực lượng gián tiếp được phân công nhiệm vụ phù hợp năng lực. Các phòng ban phát huy hiệu quả trong công việc được giao.

Được sự quan tâm của Sở GTVT, Trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho HTX triển khai các biện pháp, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu sản lượng hàng năm, phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt trong các ngày Lễ, tăng cường giải toả hành khách về quê ăn Tết ở các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc,…..vào các dịp Tết nguyên đán hàng năm.

Là một trong những đơn vị có số lượng phương tiện tương đối nhiều, đa dạng về chủng loại, luồng tuyến hoạt động, sản lượng vận chuyển khá lớn (chiếm khoảng ¼ sản lượng vận chuyển xe buýt của Thành phố), hoạt động ổn định trong khối HTX xe buýt, do đó cũng được các cấp lãnh đạo thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện phát triển.

Xã viên và người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của BQT từ đó tạo thuận lợi cho BQT đề ra các chủ trương, kế hoạch phát triển HTX.

Chủ trương của BQT HTX về việc cố định phương tiện và hỗ trợ thu nhập từ tuyến có thu nhập cao sang tuyến có thu nhập thấp hơn, được cung ứng các dịch vụ cần thiết, kịp thời, từ đó được toàn thể xã viên HTX ủng hộ và triển khai thực hiện khá thuận lợi, hiệu quả. Xã viên yên tâm khi phương tiện của mình được hoạt động cố định

2. Các mặt hạn chế tồn tại.

Đối với xe dự án, ngoài dự án đa phần đã hơn 8 năm sử dụng, phương tiện xuống cấp, xã viên tốn nhiều chi phí trong vấn đề duy tu bảo dưỡng, sửa chữa.

Việc thuê mướn mặt bằng, bến bãi còn gặp nhiều khó khăn nhất là tại các đầu bến xa, tốn chi phí lớn, vì vậy công tác quản lý phương tiện còn hạn chế, tình hình trật tự chưa đảm bảo, tình trạng mất cắp còn xảy ra.

Một số lái xe, tiếp viên có ý thức kém, không chấp hành nội quy, quy định, cố tình vi phạm làm phiền hà đến hành khách, gây tổn thất cho xã viên, HTX và nhà nước.

Ý thức, nhận thức của bộ máy quản lý gián tiếp, xã viên, lái xe, tiếp viên không đồng đều trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đối với cộng đồng trong HTX, với xã hội và Nhà nước

Thành phố vẫn chưa thực hiện giải pháp quyết liệt để ngăn chặn sự phát triển và lưu thông của phương tiện cá nhân (xe 2 bánh) do đó nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông vẫn thường xảy ra. Ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu đi lại của hành khách bằng xe buýt.

Với số lượng 18 tuyến xe buýt có trợ giá, 8 tuyến xe buýt không trợ giá, tuy nhiên lực lượng kiểm tra mỏng (07 người) không đáp ứng được yêu cầu của HTX và xã viên.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2013 – 2017)

1. Công tác quản lý nhân sự:

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu về quản lý của Nhà nước ngày càng chặt chẽ, nhịp độ thay đổi diễn ra với tốc độ nhanh, sự cạnh tranh lành mạnh cùng với các đơn vị bạn có quy mô lớn, năng lực quản lý mạnh là một thách thức. Để mở rộng quy mô và vững mạnh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng thì Ban quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, xây dựng HTX ngày càng phát triển. Các biểu hiện thiếu trách nhiệm, tính tự giác kém, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, cục bộ, lãng phí, tuỳ tiện và vô nguyên tắc, thiếu chủ động trong công tác được bố trí, phân công… dần dần phải loại bỏ.

Tuyển dụng lực lượng lao động gián tiếp có trình độ, năng lực bổ sung cho các phòng, ban, mạnh dạn thử thách, đề bạt các cán bộ trẻ có năng lực trình độ chuyên môn tham gia lãnh đạo, quản lý điều hành.

Xã viên tự đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, ý thức, tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, tiếp viên thực hiện tốt các nội quy quy định của ngành, chủ động kiểm tra giám sát phối hợp cùng HTX phát hiện loại trừ các phần tử xấu, các hành vi vi phạm, chăm sóc sửa chữa, nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ của lái xe, tiếp viên đem lại sự hài lòng, tiện ích tốt nhất cho hành khách nhằm mang lại lợi nhuận, hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh; xã viên phải ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng HTX và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Lái xe, tiếp viên phải có nhận thức, ý thức đấu tranh chống tiêu cực (loại bỏ các hành vi vi phạm,..), tự nguyện, tự giác thực hiện tốt công việc của mình, mạnh dạn phê phán các biểu hiện sai trái, gây mất đoàn kết của đồng nghiệp.

Tiếp tục điều chỉnh tiền lương cho lực lượng lao động trực tiếp, gián tiếp để ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Đại hội ủy quyền cho BQT xem xét quyết định mức lương, thù lao cho BQT, BKS, CB nhân viên gián tiếp trong HTX.

2. Thay đổi phương tiện mới

2.1 Đầu tư phương tiện mới ngoài dự án

HTX tiếp tục thực hiện đầu tư xe buýt mới ngoài dự án các loại (B40, B55, B60, B80 sử dụng nhiên liệu dầu Diezel, khí CNG,…) theo tiêu chuẩn, định hướng của Sở Giao thông vận tải TpHCM và kế hoạch hoạt động của HTX. Số phương tiện này được bố trí, thay thế, bổ sung hoạt động trên các luồng tuyến của HTX đang quản lý hoặc khai thác tuyến mới để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ với các đơn vị xe buýt lớn trong Thành phố.

HTX có chính sách nhằm khuyến khích hổ trợ cho những xã viên mạnh dạn đầu tư xe buýt mới ngoài dự án trong khi nhà nước chưa giải quyết hổ trợ lãi vay

Cụ thể cuối năm 2012, đầu năm 2013 HTX thực hiện đầu tư 12 xe buýt B40 ngoài dự án đạt tiêu chuẩn để thay thế toàn bộ xe trên tuyến số 41 và 10 xe buýt B80 ngoài dự án để thay thế dần các xe đang hoạt động trên tuyến 94 (dự kiến tháng 6/2013 sẽ thay thế toàn bộ 24 xe buýt mới B80 trên tuyến 94)

2.2 Đầu tư phương tiện trong dự án 1680 xe buýt:

Khi có chủ trương thay thế xe buýt của UBND TpHCM thì HTX sẽ thực hiện đầu tư thay đổi phương tiện theo quy định của đề án 1680 xe buýt.

3. Kiện toàn, đổi mới trong công tác quản lý điều hành:

Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý tập trung và bán tập trung đối với các xe buýt được đầu tư mới ngoài dự án và thuộc đề án 1680 xe buýt (giai đoạn 2012 – 2015) bao gồm: công tác quản lý, điều hành, phân phối lợi nhuận, quản lý phương tiện, tập trung sửa chữa phương tiện, bảo dưỡng sửa chữa đúng định kỳ… Nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, bảo quản phương tiện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với xu thế phát triển của ngành và chủ trương khuyến khích của Nhà nước.

Với phương thức: Người đầu tư góp vốn để mua xe buýt tiêu chuẩn hoạt động dưới sự điều hành của HTX.  Chủng loại, giá mua xe,…được tập thể xã viên thống nhất mua để cùng làm ăn chung (lãi hoặc lỗ cùng chịu theo tỉ lệ góp vốn và hiệu quả kinh doanh của số lượng phương tiện hoạt động cụ thể trên từng tuyến đường do HTX và Sở GTVT phân công). Toàn bộ phương tiện mua góp do HTX đứng tư cách pháp nhân bảo lãnh vay ngân hàng. Toàn bộ phương tiện do nhóm xã viên đầu tư cùng sở hữu chung. Thể thức phân bổ lợi nhuận, vốn góp, tài sản là phương tiện, được quy định và xử lý theo quy trình thể thức thực hiện do HTX ban hành và được xã viên thông qua cùng thống nhất thực hiện.

Đối với các xe trong dự án 1.318 xe buýt và xe ngoài dự án đã qua sử dụng thuộc HTX quản lý, BQT từng bước chọn tuyến để thí điểm thực hiện quản lý bán tập trung (doanh thu, sản lượng,…) nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động.

Tiếp tục áp dụng tính hỗ trợ thu nhập giữa tuyến có thu nhập cao sang tuyến có thu nhập thấp hơn theo loại xe. Trong trường hợp hoạt động từng loại xe có sự phân hóa về doanh thu gây khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập của xã viên, HTX sẽ thực hiện hỗ trợ thu nhập giữa các loại xe với nhau, kể cả các tuyến đấu thầu.

Tiếp tục triển khai giám sát hoạt động xe buýt thông qua thiết bị giám sát hành trình (GPS) và hệ thống máy vi tính trên tất cả các tuyến xe buýt do HTX quản lý nhằm cải thiện công tác quản lý điều hành.

Phát triển mạnh lực lượng kiểm tra về số lượng và chất lượng, thể hiện tính chuyên nghiệp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm của lái xe, tiếp viên

Trang bị thêm phương tiện, thiết bị chuyên dùng, phục vụ cho công tác kiểm tra trên các tuyến như: xe kiểm tra, máy chụp hình, quay phim,….

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của HTX nhằm tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý điều hành và định hướng hoạt động của đơn vị.

Thực hiện trực tiếp chi trả lương định kỳ cho lái xe, tiếp viên trên tất cả các tuyến xe buýt do HTX quản lý, sau đó thu lại của xã viên trong các kỳ phát tiền trợ giá. Nhằm hạn chế sự tác động của xã viên đến lái xe tiếp viên.

4. Đầu tư cơ sở hạ tầng bến bãi nhằm phục vụ cho nhu cầu của xã viên

Củng cố, nâng cao năng lực các bộ phận thuộc xưởng sửa chữa bảo trì bằng cách đầu tư tài chính, ứng vốn mua trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sửa chữa, … nhằm đáp ứng yêu cầu sửa chữa của HTX, đưa xe vào hoạt động kịp thời theo kế hoạch.

Tập trung nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, duy tu mặt bằng bến bãi, văn phòng làm việc và các công trình khác tại HTX.

Thuê đất, mua đất để làm văn phòng điều hành, lập bến bãi cho xe lưu đậu, đảm bảo giao dịch thuận lợi, an toàn tài sản của xã viên.

5. Tuyển dụng, đào tạo lái xe tiếp viên

Tuyển dụng lái xe tiếp viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và của HTX. Thành lập bộ phận chuyên tuyển dụng đào tạo, quản lý lái xe, tiếp viên và phân bổ cho các đội xe để hoạt động

Hàng năm, xây dựng chương trình tập huấn đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ vận tải hành khách công cộng cho đội ngũ lái xe, tiếp viên.

6. Nâng cao sản lượng, chất lượng phục vụ, hạn chế tai nạn giao thông    

Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng hàng năm do nhà nước đặt hàng với HTX, khối lượng hành khách vận chuyển năm sau cao hơn năm trước.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời điều chỉnh biểu đồ giờ, lộ trình tuyến, trạm dừng nhà chờ,…. nhằm nâng cao sản lượng, tạo thuận lợi cho hành khách đi lại.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe, tiếp viên vi phạm nội quy và quy định của ngành. Bổ sung điều chỉnh nội quy kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng kỹ thuật phương tiện khi lưu thông. Hàng năm, HTX thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn giao thông, đạo đức nghề nghiệp người lái xe, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chất hành luật giao thông, đặc biệt kiểm tra giám sát hoạt động của xe chạy quá tốc độ qua hệ thống giám sát hành trình, hạn chế gây tổn thất cho xã hội và xã viên.

Xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, buộc học, thi nội quy và luật giao thông đường bộ trước khi tái hoạt động trở lại, các trường hợp vi phạm nặng sẽ bị sa thải.

8. Triển khai hoạt động Công ty TNHH MTV Vận tải 19/5

Với nguồn trợ giá từ ngân sách Nhà nước có giới hạn, HTX sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, để thích nghi, không trông chờ vào nguồn thu phí mà tập trung hướng phát triển kinh doanh ở những lĩnh vực khác nhằm bù đắp phần nào chi phí cho bộ máy quản lý, tạo nguồn quỹ HTX lớn mạnh nhằm thực hiện các chủ trương, kế hoạch của HTX.

Đầu năm 2013, Công ty TNHH MTV Vận tải 19/5(đã được cấp giấy đăng ký kinh doanh tháng 12/2012) vào hoạt động với các ngành nghề đã đăng ký đúng pháp luật. Tham gia nhận đặt hàng, tham gia đấu thầu các tuyến xe buýt trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận

9. Xây dựng luồng tuyến, đa dạng hóa ngành nghề.

Tiếp tục khảo sát có kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết tính hợp lý, hiệu quả trên các tuyến xe buýt có trợ giá và không trợ giá

Có kế hoạch, vận động, tạo điều kiện cho xã viên bán xe củ, kém hiệu quả đi nơi khác, mở đường từng bước đầu tư xe mới

Triển khai các loại hình tham quan du lịch, đưa rước công nhân, học sinh, sinh viên… để giải quyết một phần áp lực xe dôi dư, xuống ca (xe củ).

10. Công tác tài chính

Tăng thu vốn điều lệ đạt mức 30 tỷ đồng.

Thực hiện điều chỉnh mức thu phí quản lý (tăng hoặc giảm) tùy thuộc vào thời điểm thích hợp theo từng nhóm xe và hiệu quả kinh doanh.

Tăng cường công tác thu chi tài chính đúng nguyên tắc, tiết kiệm chi phí, cân đối sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ. Thanh quyết toán tiền trợ giá chính xác, kịp thời. Theo dõi và thanh toán các khoản nợ vay đúng quy định, định kỳ của Nhà nước.

PHẦN 3: KẾT QUẢ BẦU BAN QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2013 – 2017)

1. Ban Quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Triệu

- Ông Nguyễn Văn Tới

- Ông Nguyễn Phước Tèo

- Nguyễn Thị Ngọc Liễu

- Nguyễn Công Võ

2. Ban Kiểm soát

- Nguyễn Văn Hòa

- Nguyễn Văn Trí./.

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 610Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web