Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối kinh tế tập thểThứ 4, Ngày 08/07/2009, 20:35

Kết quả thực hiện và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giao thông vận tải đến năm 2010

I. Kết quả đạt được:

- Công tác sáp nhập HTX nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành : Sở GTVT tập trung thực hiện đề án tái cấu trúc lại các HTX hoạt động trong lĩnh vực xe buýt, kết quả thời gian qua trong năm 2008 và đầu năm 2009, đã thực hiện sáp nhập hoặc đặt hàng 18 luồng tuyến đối với 07 HTX yếu kém thông qua các HTX khác có năng lực quản lý điều hành nề nếp hơn (HTX số 2 về HTX số 14; HTX số 5 về HTX Việt Thắng; HTX Củ Chi về HTX 19/5; HTX số 19 và 25 về HTX Bà Chiểu-Chợ Lớn; HTX Rạng Đông và Bình Minh về Liên hiệp HTX TP ).

  - Có sự chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể.

  - Sự gắn bó của Liên minh Hợp tác xã thành phố với Hợp tác xã.

  - Tư tưởng mạnh dạn đầu tư của xã viên Hợp tác xã.

II. Các mặt tồn tại:

- Mô hình HTX theo Luật HTX năm 2003 có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc so với luật HTX năm 1996. Thế nhưng cho đến nay, nhận thức về mô hình HTX của Luật HTX năm 1996 vẫn còn tồn tại trong phần lớn các HTX vận tải, đưa đến sự lệch lạc trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Phần lớn các HTX vận tải không quản lý được nghĩa vụ khai báo và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các xã viên, đây là khâu yếu kém nhất cần củng cố, xuất phát từ việc áp dụng mô hình cũ cho Luật HTX năm 1996, đa số các HTX vận tải chỉ chú trọng đến việc thu xã phí để đảm bảo họat động và các dịch vụ liên quan đến giao dịch hành chính, đăng kiểm, cung cấp vật tư …nên không chú trọng đến việc thực hiện các nghĩa vụ của xã viên; mặt khác xã viên cũng lợi dụng sơ hở này để đăng ký tham gia họat động có thời gian tại HTX rồi bỏ đơn vị họat động tự do để trốn tránh nghĩa vụ của mình; một mặt các quy định về hình thức quản lý cho mỗi lọai hình vận tải đường bộ có khác nhau, nhất là công tác quản lý về kinh doanh vận tải hàng hóa còn thiếu nên trong một thời gian dài, các xe bỏ các HTX để họat động độc lập, đã tạo ấn tượng không tốt về thực hiện nghĩa vụ thuế của khối HTX.

III. Định hướng phát triển kinh tế tập thể ngành GTVT đến năm 2010:

1) Tiếp tục thường xuyên tuyên truyền quán triệt sâu rộng chỉ đạo của Đảng về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết 13/NQ-TW của Trung ương và Nghị quyết số 07/NQ/TU ngày 04/07/2002 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

2) Nâng cao năng lực quản lý mô hình hoạt động của Hợp tác xã theo hướng triển khai tiếp đề án tái cấu trúc lại các HTX hoạt động trong lĩnh vực xe buýt và  theo hướng tự chủ trong hạch toán kinh doanh.

3) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý của ngành tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động giao thông vận tải, đồng thời tạo điều kiện cho các HTX Giao thông vận tải phát triển và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Luật định.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

- Có chế độ báo cáo thống kê sản xuất kinh doanh và phương tiện chuyên ngành, ngoài việc gửi đến các cơ quan theo quy định, đề nghị bổ sung cơ quan tiếp nhận báo cáo là cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Lập kế hoạch rà soát các Hợp tác xã  vận tải hoạt động yếu kém nhiều mặt để tiếp tục củng cố hoặc củng cố nhưng không đạt yêu cầu thì có chủ trương cụ thể như: giải thể hoặc sáp nhập với các đơn vị vận tải khác để hình thành những đơn vị mới với quy mô lớn và tổ chức quản lý điều hành khoa học hơn./.


Số lượt người xem: 51Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web