Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối kinh tế tập thểThứ 6, Ngày 22/01/2010, 20:35

Tình hình và kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể GTVT thành phố trong năm 2009

I. Một số kết quả đạt được và tồn tại

a) Kết quả đạt được:

- Có sự chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể.

- Sự gắn bó của Liên minh Hợp tác xã thành phố với Hợp tác xã.

- Tư tưởng mạnh dạn đầu tư của xã viên Hợp tác xã.

- Có sự đồng thuận giữa Liên minh HTX TP và Sở GTVT TP về phát triển mô hình Liên hiệp Hợp tác xã lớn, mạnh và đủ năng lực quản lý trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Với cách thức sáp nhập các tuyến buýt nhằm giảm bớt các đầu mối vận tải; tăng thêm qui mô (số lượng xe, tuyến) đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác đặt hàng; giảm chi phí điều hành tại các HTX góp phần sử dụng đúng mục đích tiền trợ giá; không ảnh hưởng đến pháp nhân hiện hữu cũng như các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác theo chức năng của HTX, thì đa số các xã viên đồng tình và hiện đã ổn định, an tâm sản xuất kinh doanh (cả nhân sự và phương tiện);

b) Các mặt tồn tại:

- Mô hình HTX theo Luật HTX năm 2003 có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc so với luật HTX năm 1996. Thế nhưng cho đến nay, nhận thức về mô hình HTX của Luật HTX năm 1996 vẫn còn tồn tại trong phần lớn các HTX vận tải, đưa đến sự lệch lạc trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Phần lớn các HTX vận tải không quản lý được nghĩa vụ khai báo và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các xã viên, đây là khâu yếu kém nhất cần củng cố, xuất phát từ việc áp dụng mô hình cũ cho Luật HTX năm 1996, đa số các HTX vận tải chỉ chú trọng đến việc thu xã phí để đảm bảo họat động và các dịch vụ liên quan đến giao dịch hành chính, đăng kiểm, cung cấp vật tư …nên không chú trọng đến việc thực hiện các nghĩa vụ của xã viên; mặt khác xã viên cũng lợi dụng sơ hở này để đăng ký tham gia họat động có thời gian tại HTX rồi bỏ đơn vị họat động tự do để trốn tránh nghĩa vụ của mình; một mặt các quy định về hình thức quản lý cho mỗi loại hình vận tải đường bộ có khác nhau, nhất là công tác quản lý về kinh doanh vận tải hàng hóa còn thiếu nên trong một thời gian dài, các xe bỏ các HTX để họat động độc lập, đã tạo ấn tượng không tốt về thực hiện nghĩa vụ thuế của khối HTX.

- Lợi thế phương tiện thuộc chủ quyền của xã viên có mặt trái của nó là làm ảnh hưởng đến việc tập trung để thực hiện các khối lượng công việc lớn, gây trở ngại trong việc nâng chất lượng, uy tín cũng như thương hiệu của HTX.

- Một số HTX chưa thực hiện các quy định về tổ chức đại hội thường kỳ của Hợp tác xã đưa đến tình trạng mất dân chủ hay độc đoán trong điều hành sản xuất.

- Trình độ, ý thức hoạt động kinh tế tập thể của các xã viên trong HTX giao thông vận tải Thành phố thấp, lỏng lẻo và còn biểu hiện tính vô nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh.

- Số lượng phương tiện quản lý tại đa số Hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hoá bị sụt giảm đáng kể do không có cơ chế quản lý phù hợp.

- Chưa chú ý đến việc phát triển hệ thống bến bãi phù hợp với số lượng xe thuộc khối HTX do thiếu vốn và khả năng huy động vốn thấp, vì đây là một điều kiện kinh doanh cũng như yêu cầu về an tòan giao thông thành phố, vì vậy sẽ là khó khăn cho nhiều HTX vận tải chưa lo được bến bãi cho đơn vị mình.

c/ Cơ chế chính sách :

Các nghị định, thông tư hướng dẫn dưới Luật HTX 2003 còn nhiều bất cập, chưa đi vào đời sống và hỗ trợ HTX trong quá trình thực hiện như:

- Theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX, nên mỗi HTX tự ban hành quy chế hoạt động riêng cho mình (không trái với điều lệ mẫu). Đặc thù ngành GTVT là ngành có điều kiện, do đó cần phải có điều lệ riêng cho ngành GTVT (như trước đây theo Luật HTX năm 1996 và Nghị định 45/1997/NĐ-CP ngày 29/4/1997 áp dụng mô hình điều lệ).

- Tại Điều 5 Nghị định số 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, tuy nhiên đến nay chưa có HTX GTVT nào được hưởng theo chủ trương về vấn đề thuê đất hoặc cấp đất để làm bãi đậu xe, trong khi đó Luật GTĐB có hiệu lực ngày 01/7/2009, các dự thảo về nghị định đề cập đến các tiêu chí về điều kiện kinh doanh vận tải.

- Tại Điều 8 cũng trong Nghị định số 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ, có chính sách vay vốn tín dụng thế chấp để thay đổi đầu xe, có ý kiến mặc dù đã có các chủ trương hướng dẫn, nhưng thực chất khi các HTX đến các Ngân hàng đều phải có tài sản mới được thực hiện chính sách này.

d/ Bài học kinh nghiệm:

Theo thống kê, số lượng đơn vị HTX vận tải trong năm 2009 tăng là 06 đơn vị (hiện có 186 HTX). Tuy nhiên, số lượng bến bãi không có phát triển, đầu tư phương tiện không tăng (chỉ điều chuyển từ HTX này qua HTX khác).

Ngoài ra, đa phần Ban Quản trị, Ban kiểm soát, chủ nhiệm HTX vận tải là những xã viên trước đây được bầu chọn, giới thiệu thông qua đại hội là những người chỉ kinh qua hoạt động trong ngành vận tải, không có trình độ, kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành (thậm chí chỉ là lái xe), do đó dẫn đến hoạt động HTX mình không hiệu quả, nội bộ mất đoàn kết, thường xuyên thắc mắc khiếu nại, tố cáo (như HTX Quyết Tâm, HTX 22, Hiệp Yến…).

Do đó, nên chăng cần chú trọng việc phát triển HTX vận tải theo chất lượng hơn là số lượng, tiếp tục tái cấu trúc các HTX vận tải thành HTX mạnh hoặc liên hiệp HTX theo từng loại hình ngành nghề hoạt động, qua đó phát huy tài lực, nhân lực và đầu tư phương án có khả năng sinh lợi hợp lý làm cơ sở xã viên HTX mạnh dạn đầu tư phương tiện, thiết bị cũng như góp vốn cùng nhau phát triển kinh doanh .

II. Định hướng phát triển kinh tế tập thể ngành GTVT trong năm 2010:

1) Tiếp tục phối hợp cùng Liên minh HTX TP và UBND các Quận, Huyện tổ chức tái cấu trúc lại một số tuyến buýt do các HTX yếu kém, nội bộ mất đoàn kết, thường xuyên thưa kiện đang đảm nhận.

2) Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý của ngành tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động giao thông vận tải, đồng thời tạo điều kiện cho các HTX Giao thông vận tải phát triển và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Luật định. Cụ thể:

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị vận tải đầu tư bến bãi.

- Trong lĩnh vực hoạt động vận tải hàng hoá cần tập trung phát triển loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hoá chất lượng cao gồm vận chuyển bốc dỡ hàng hoá như: container, hàng đông lạnh, thi công cơ giới, xây dựng, san lắp mặt bằng các công trình trọng điểm...; tổ chức kết nối các loại hình vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường sông, đường biển, hàng không... nhằm nâng cao hiệu quả và sản lượng vận chuyển.

- Trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cần nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển theo tiêu chuẩn của Bộ và hoà nhập với trình độ phát triển ở các nước trong khu vực.

- Trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh cần nâng cao năng lực quản lý của nội bộ Hợp tác xã đảm bảo điều hành và phối hợp tốt trong mạng lưới tuyến xe buýt, đồng thời đủ điều kiện tham gia đặt hàng và đấu thầu khai thác tuyến; hình thành những đơn vị mới với quy mô lớn và tổ chức quản lý điều hành khoa học hơn như hình thức Liên hiệp Hợp tác xã.

III. Đề xuất, kiến nghị:

- Sở KH-ĐT và UBND các Quận, Huyện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Hợp tác xã vận tải tổ chức đại hội định kỳ theo Luật Hợp tác xã, đây là một trong các biện pháp để củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã vận tải.

- Có chế độ báo cáo thống kê sản xuất kinh doanh và phương tiện chuyên ngành, ngoài việc gửi đến các cơ quan theo quy định, đề nghị bổ sung cơ quan tiếp nhận báo cáo là cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Lập kế hoạch rà soát các Hợp tác xã vận tải hoạt động yếu kém nhiều mặt để tiếp tục củng cố hoặc củng cố nhưng không đạt yêu cầu thì có chủ trương cụ thể như: giải thể hoặc sáp nhập với các đơn vị vận tải khác để hình thành những đơn vị mới với quy mô lớn và tổ chức quản lý điều hành khoa học hơn./.


Số lượt người xem: 51Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web